Skip til hovedindhold

Vær med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked

Omfattende undersøgelser og studier viser, at op imod 85-90 procent af mennesker med psykisk sårbarhed og psykiske diagnoser ikke er i arbejde.

70 procent af disse mennesker ønsker sig et arbejde eller uddannelse.

60 procent kan lykkes med dette med et forløb baseret på IPS-metoden.

Formålet med et IPS-forløb hos IPSCenter Danmark er at få kandidaten i job så hurtigt som muligt, fordi vi tror på, at mennesker får det bedre af at arbejde. Af at have noget at stå op til og føle sig værdifuld i forhold til.

Hvad indebærer et samarbejde?

I et IPS-forløb er der mulighed for forskellige ansættelsesformer ud over ordinært job, som fx løntilskud, tilskud til voksenlærlinge og særlige vilkår ved ansættelse af fleksjobbere. I det omfang, det giver mening, kan kandidaten komme i en optrænende praktik, hvor formålet er at få kandidaten tilbage i job snarest muligt eller i en udviklende praktik, hvor formålet er beskrivelse af arbejdsevne med henblik på fremtidig beskæftigelse.

IPSCenter Danmark laver jobudvikling. Det vil sige, at vi i fællesskab drøfter muligheder og tilretter opgaver ud fra kandidatens behov og kompetencer. Der er altså tale om 'Job Development' snarere end 'Job Placement'.

Grundigt forarbejde sikrer et godt match

IPS bygger på ’supported employment’, hvor kandidaten med det samme, eller med kort forberedelse, inkluderes på det ordinære arbejdsmarked.

Som virksomhed spiller du en stor rolle i at hjælpe kandidaten ind på arbejdsmarkedet. Det gode match er forudsætningen for succes for både kandidat og virksomhed, og derfor gør vi meget ud af at tale med begge parter om ønsker og forventninger.

Vi tager altid udgangspunkt i de konkrete arbejdsbehov, virksomheden har og de krav, der er til kandidaten. Vi gør et grundigt forarbejde og sørger for at fortælle virksomheden om kandidaten og dennes baggrund, så der allerede fra første møde er basis for at møde kandidaten i øjenhøjde.

Individuel støtte til kandidaten er et grundvilkår i IPS, og konsulenten er ved kandidatens side både i opstarten og det videre forløb. Virksomheden har direkte og hurtig adgang til IPS-konsulenten, som løbende følger op på, hvordan det går. Støtten fortsætter, så længe kandidaten og virksomheden har behov for det.

Jeres fordele ved at arbejde sammen med os

Mange af de virksomheder, vi samarbejder med, svarer det samme, når man spørger dem, hvorfor de valgte at ansatte en IPS-kandidat eller tilbyde virksomhedspraktik:

I hjælper et menneske ind på arbejdsmarkedet

I er med til at tage et stort ansvar i samfundet

I får udført et konkret stykke arbejde

Skab et rummeligt arbejdsmarked

Pligt til at hjælpe, hvis man kan

Steffen Larsen Smidt fra VVS En Gros fortæller, hvorfor han sagde ja til et virksomhedspraktikforløb med en IPS-kandidat:

”Jeg synes, man som virksomhed har pligt til at prøve at hjælpe det, man har mulighed for – at hjælpe folk med at få et arbejde og få så godt et liv som muligt.

Man siger, ’okay, jeg har nogle arbejdsopgaver, som måske passer til denne her person, og det kan spare mig selv for noget tid samtidig med, at jeg får løftet en person op til at være en del af samfundet’. Det vigtigste er, at begge parter får noget ud af det.”

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om vores tilbud til dig?

Back to top