IPS Ung (Gladsaxe)


Fondsstøttet initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge 
i job eller uddannelse i Gladsaxe Kommune

Med en donation på 4.5 millioner kr. fra Det Obelske Familiefond går IPSCenter Danmark sammen med SIND Erhverv, EGGS Design, Defactum og Gladsaxe Kommune om at udvikle en ungeindsats, der står på IPS-indsatsens evidensbaserede principper og metoder, og samtidig går nye veje i støtten til psykisk sårbare unge.

Læs mere om indsatsenKontakt os

Det fondsfinansierede udviklingsprojekt implementeres i perioden januar 2023 til juni 2025. Målet er at styrke indsatsen for ledige unge i alderen 15-29 år, der lever med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed.

Projektet vil styrke brobygningen til psykiatrien, udvikle nye greb i virksomhedssamarbejdet, involvere pårørende/frivillige i støtten til de unge, og introducere gruppeforløb hvor de unge bygger netværk med hinanden.

I projektet vil udviklere fra EGGS Design facilitere involvering af bl.a. unge og virksomheder i udviklingen af nye tiltag og indsatsen evalueres af analyseinstituttet Defactum.

Projektets metode, målgruppe og målsætning

Metode: IPS UNG står på IPS metodens evidensbaserede principper og primære elementer. Der er et vedvarende fokus på at gå de unges vej, hvor de unges ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde er det, der former indsatsen. Det er de unges styrker og muligheder, der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose eller sårbarhed.

Målgruppe:
 Målgruppen er unge mellem 18 og 29 år, der står udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, og kæmper med en psykiske lidelse eller psykisk sårbarhed. Det er unge, som har de kognitive evner til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og er motiverede af at prøve kræfter med arbejdslivet for at finde retning og starte i uddannelse eller job.

Målsætning: 
For unge der deltager i IPS UNG, er det primære mål, at de starter og fastholdes i uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Det er målet, at mindst 60 procent af de unge, der deltager i et forløb, går videre i uddannelse eller job.

Projektets samarbejdspartnere

"Vi ønsker at samle de unge i netværksgrupper, så alle deltagere får en oplevelse af være en del af noget og lærer af hinandens erfaringer. Vi ser i den forbindelse en klar styrke i at inddrage andre kompetente og erfarne parter i projektet. Med det stærke felt, vi har samlet, er der optimale betingelser for at skabe en helhedsorienteret indsats."

Anne Madsen
Leder af Ungeenheden
Gladsaxe Kommune.

"I debatten om unges mistrivsel og hvad der kan gøres for at hjælpe de unge, der har brug for særlig støtte, er der ingen ’one size fits all’ løsning. Samtidig er der brug for at vi handler på udfordringen med afsæt i viden om det der virker. Den mulighed for vi nu med ’IPS UNG’ initiativet i samarbejde med SIND Erhverv og Gladsaxe Kommune."

Ulrik Lund-Sørensen
Udviklingschef
IPSCenter Danmark

"Vi tror virkelig på, at vi med dette innovative projekt kan hjælpe rigtig mange unge mennesker til at finde fodfæste i arbejdslivet. Samtidig vil vi meget gerne være en inspirationskilde til andre kommuner i Danmark og på den måde bringe nye erkendelser og metoder, som forhåbentlig kan bruges aktivt til at skabe lignende forandringer i deres lokalområde."

Julie Krarup
Daglig leder
SIND Erhverv

Pejlemærker i arbejdet med at udvikle ny ungeindsats

1

Indsatsen skal baseres på de unges egne drømme, behov og mål

2

Hurtigt i job (eller uddannelse) på almindelige arbejdspladser med løn

3

Indsatsen skal integrere både mål og indsatser fra flere sektorer (beskæftigelse, social, sundhed)

4

En håndholdt indsats med store frihedsgrader i samarbejdet mellem konsulent og den unge

5

Indsatsen skal etablere partnerskaber med virksomheder, der gerne vil tage et ansvar

6

Indsatsen skal have et ambitiøst efterværn

Indsatsens primære elementer

Ungevejledere støtter 16-18 unge og samarbejder med virksomheder

Gruppeforløb hvor deltagerne bygger netværk med hinanden

Faciliterede netværk mellem deltagerne (gruppeforløb)

Samarbejde med Regionspsykiatrien og Socialpsykiatrien (psykologstøtte)

Fokus på mental sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter

Involvering af pårørende og engagement af frivillige

Vejledning om uddannelses- og karrieremuligheder

Efterværn i en periode for at fastholdes i uddannelse eller job

Hvad indeholder forløbet?

Opstart i indsatsen

 • Introduktion
 • Job- og uddannelsesønsker
 • Individuel støtte
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Opstart i netværksgruppe

Virksomhedsmatch

 • Karriereprofil
 • Jobsøgningsplan
 • Individuel støtte
 • Virksomhedskontakt
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Virksomhedsforløb

 • Virksomhedsforløb
 • Karrierevejledning
 • Individuel støtte
 • Udfordringer tackles
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Udvikling og progression

 • Evt. nyt virksomhedsforløb
 • Stabilitet i hverdagen
 • Individuel støtte
 • Karriere- og uddannelsesvejledning
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Starter i job/uddannelse

 • Søger job eller vælger uddannelse
 • Opstart i job eller uddannelse
 • Støtte til fastholdelse i job eller uddannelse

Vil du høre mere om vores udviklingsprojekter?

Så er du velkommen til at kontakte:

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef

Telefon: 51 90 27 34
Mail: ulrik@ipscenterdanmark.dk