IPS Ung (Halsnæs)


Det overordnede og retningsgivende princip i IPS Ung er:
At samarbejde med afsæt i de unges ønsker, erfaringer, ressourcer, behov og tempo

IPS Ung i Halsnæs Kommune står på IPS-metodens evidensbaserede principper og primære elementer. Der er et vedvarende fokus på at gå de unges vej, hvor de unges ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde er det, der former indsatsen. Det er de unges styrker og muligheder, der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose eller sårbarhed.

Læs mere om indsatsenKontakt os

Målgruppen i IPS Ung

Målgruppen er ledige unge i alderen 18-29 år der enten er  aktivitetsparate eller uddannelsesparate med barrierer, der lever med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed. De unge har som regel ingen ungdomsuddannelse og har ofte flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig. Fælles for de unge er motivationen for at deltage i et virksomhedsforløb, som springbræt til at starte i uddannelse eller job.

Nogle af de unge er i behandlingsforløb i psykiatrien eller under udredning for en psykisk diagnose, andre er ramt af psykiske symptomer som depression, angst og stress. Udover at leve med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed spænder de unges baggrund og livsvilkår vidt. Nogle unge kommer fra ustabile familieforhold, lever under svære økonomiske vilkår, nogle har et misbrug af stoffer og alkohol, og enkelte har været involveret i kriminalitet.

Tilgangen i samarbejdet med de unge

Samlet er den pædagogiske tilgang i IPS Ung inspireret af flere forskellige traditioner og grundtanker, som fx det narrative, det systemiske, det kognitive og recovery-tilgangen. Tilgange som hviler på principperne i IPS, hvor det mest centrale princip i indsatsen er;

’At samarbejde med afsæt i de unges drømme, erfaringer, ressourcer, behov og tempo’.

Nedenstående er nogle af de pejlemærker der guider IPS-konsulenten i samarbejdet med de unge:

  • Vi lader den unge være ekspert på sit eget liv
  • Vi er nysgerrige på den unges liv, samt deres relationer til andre uden at konkludere på deres vegne
  • Vi bruger de unges egne ord for det de oplever frem for at kategorisere eller diagnosticere
  • Vi lytter efter de alternative historier hvor det lykkedes i livet
  • Vi lytter anerkendende og udforsker og stiller spørgsmål der skaber refleksion
  • Vi giver noget af ”os selv” i relationen
  • Vi tænker relationen som middel til at guide og støtte den unge til at få nye vaner (strategier)

Indsatsens primære elementer

De unge deltager i et eller flere virksomhedsforløb for at prøve sig selv af i arbejdslivet, udvikle personlige og sociale kompetencer, og afklare karriereinteresser. Der er fokus på at udvikle de unges arbejdsidentitet som skridt på vejen til at vælge job eller uddannelse.

Der bygges bro til det psykiatriske behandlingssystem, så unge der modtager psykiatrisk behandling kan rummes og fastholdes i indsatsen. Mulighed for tilkøb af supplerende psykologsamtaler.

De unge indgår i faciliterede gruppeforløb, hvor der arbejdes med deres personlige udvikling, ligesom netværket bruges til at udveksle erfaringer fra virksomhedsforløb, fejre succeser, og bygge relationer til hinanden.

Netværk med andre unge og muligheden for at vælge branche og arbejdssted afklarer de unges videre karrierevej og styrker deres selvværd og selvtillid.

Vejledning om uddannelse og karrieremuligheder. Tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

De unge modtager efterværn i en periode for at fastholdes i uddannelse eller job

Facilitering af de unges netværksgruppe:

Grupper med 7-9 unge, der mødes ugentligt for at dele erfaringer fra deres virksomhedsforløb faciliteret af IPS-konsulenten.

Netværksgruppen er de unges. Det er dem der sætter dagsordenen, og det er deres bidrag der giver den indhold.

De unges erfaringer fra arbejdspladsen forstærkes via deltagelse i ugentlige netværksgrupper.

På netværksmødet undersøger og udvikler de unge deres personlige styrker, interesser og arbejdsidentitet som et led i at finde retning i forhold til uddannelse eller arbejde.

I netværksgruppen bliver de unge mødt som arbejdende, vidende og kompetente. De unge udvikler strategier for resiliens og vedholdenhed

Udfordringer eller problemer på arbejdspladsen behandles som en mulighed for læring, og de unge støtter og fejre hinanden gennem op- og nedture.

Vil du høre mere om vores udviklingsprojekter?

Så er du velkommen til at kontakte:

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef

Telefon: 51 90 27 34
Mail: ulrik@ipscenterdanmark.dk