Din vej i job (Aarhus)


Nyt Aarhusiansk partnerskab skal få 
psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet

IPSCenter Danmark går sammen med SIND Erhverv og Aarhus Jobcenter i et nyt socialt investeringsprojekt. Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune investerer 3 mio. kr. i projektet.

Læs mere om indsatsenKontakt os

Projektets formål, målgruppe og metode

Formål: Din vej i job hjælper mennesker i udsatte positioner, ramt af psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed, med at starte og fastholdes i job eller uddannelse

Målgruppe: Din vej i job er målrettet borgere over 30 år på kontanthjælp der lever med en psykisk sygdom. Projektet implementeres i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024 og målet er at hjælpe 60 borgere i projektperioden.

Metode:Din vej i job står på SIND Erhverv og IPS metodens evidensbaserede principper og værktøjer. Der er et vedvarende fokus på at gå borgerens vej, hvor borgerens ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde er det, der former indsatsen. Det er borgerens styrker og muligheder, der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose eller sårbarhed.

Projektets samarbejdspartnere

”Flere og flere aarhusianere har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til familie og venner. Derfor glæder det mig også, at vi med dette projekt får mulighed for at investere i at hjælpe flere på kanten af arbejdsmarkedet ind i et fagligt og kollegialt fællesskab.”

Anders Winnerskjold
Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

”IPSCenter Danmark ser sociale effektinvesteringer som en spændende ny investerings- og samarbejdsmodel med stort potentiale for at udbrede IPS-metoden til flere mennesker, der lever med psykisk sygdom, og har brug for en målrettet og effektiv støtte til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Ulrik Lund-Sørensen
Udviklingschef
IPSCenter Danmark

”Mange har udfordringer og problemer i deres liv, der skaber bump på vejen ind på arbejdsmarkedet. Også problemer hjemme kan gøre det svært at fastholde et job. SIND Erhvervs aktiviteter omfatter både støtte til den enkelte deltager og tilbud til familien. Resultatet er, at relationer, tillid og tryghed styrkes for alle.”

Jonna Winther
Afdelingsleder
SIND Erhverv

Seks pejlemærker for Din vej i job

1

Indsatsen skal baseres på borgerens egne drømme, behov og mål

2

Hurtigt i job (eller uddannelse) på almindelige arbejdspladser med løn

3

Indsatsen skal integrere både mål og indsatser fra flere sektorer (beskæftigelse, social, sundhed)

4

En håndholdt indsats med store frihedsgrader i samarbejdet mellem vejleder og borger

5

Indsatsen skal etablere partnerskaber med virksomheder, der gerne vil tage et ansvar

6

Indsatsen skal have et ambitiøst efterværn

Indsatsens primære elementer

IPS-vejleder støtter 16-18 borgere og samarbejder med virksomheder

Gruppeforløb hvor deltagerne bygger netværk med hinanden

Samarbejde med Regionspsykiatrien og Psykiatriens Hus

Tilbud om deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter

Involvering af pårørende og engagement af frivillige i indsatsen

Efterværn i en periode for at fastholdes i uddannelse eller job

Hvad indeholder forløbet?

Opstart i indsatsen

 • Introduktion
 • Job- og uddannelsesønsker
 • Individuel støtte
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Opstart i netværksgruppe

Virksomhedsmatch

 • Karriereprofil
 • Jobsøgningsplan
 • Individuel støtte
 • Virksomhedskontakt
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Virksomhedsforløb

 • Virksomhedsforløb
 • Karrierevejledning
 • Individuel støtte
 • Udfordringer tackles
 • Samarbejde med psykiatrien
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Udvikling og progression

 • Evt. nyt virksomhedsforløb
 • Stabilitet i hverdagen
 • Individuel støtte
 • Karriere- og uddannelsesvejledning
 • Netværksgruppe
 • Pårørendestøtte

Starter i job/uddannelse

 • Søger job eller vælger uddannelse
 • Opstart i job eller uddannelse
 • Støtte til fastholdelse i job eller uddannelse

Hvordan virker sociale effektinvesteringer?

Din vej i job er finansieret med midler fra Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune.

Formålet med sociale effektinvesteringer er at skabe en positiv dobbelt bundlinje. Først og fremmest skabes yderligere positive resultater for borgerne i form af alt fra større livskvalitet til mindre behov for sociale foranstaltninger og støtte og mindre behov for offentlig forsørgelse. Samtidig skal de opnåede resultater i sidste ende også bidrage til at effektivisere kommunens drift og derved skabe et større råderum i økonomien.

Helt kort går sociale effektinvesteringer ud på, at tre parter – en myndighed (fx en kommune), en leverandør (fx en socialøkonomisk virksomhed) og en investor (fx en fond) – indgår et partnerskab om at løse en social udfordring. Partnerskabet er bygget op omkring en resultatkontrakt, hvor investor tjener penge, hvis det fastsatte mål opnås.

Læs mere om social effektinvesteringer her

Yderligere oplysninger

Besøg Dinvejijob.dk

Jonna Winther

Afdelingsleder, SIND Erhverv

Telefon: 23 10 03 46
Mail: jwi@sindraadgivning.dk

Sind

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef, IPSCenter Danmark

IPS