Udvikling

Vi har sat flere projekter i søen med det formål at videreudvikle IPS-indsatsen i Danmark. Projekterne har fokus på at afprøve nye virksomme elementer, skabe nye finansieringsmodeller for udbredelsen af IPS og bygge partnerskaber med organisationer og kommuner. Målet er at styrke effekten af IPS og udbrede indsatsen til flere ledige borgere, der lever med psykisk sygdom, for at hjælpe dem til et liv med job eller uddannelse.

Din vej i job

Aarhus Kommune

Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark er gået sammen i et nyt socialt investeringsprojekt: ‘Din vej i job’. Målgruppen er borgere over 30 år på kontanthjælp, der lever med en psykisk sygdom. Formålet er, at flere borgere skal skifte en tilværelse på kontanthjælp ud med beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Ny helhedsorienteret ungeindsats

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune indgår partnerskab med SIND Erhverv og IPSCenter Danmark om at udvikle en ungeindsats, der står på IPS-indsatsens evidensbaserede principper og metoder. Sammen vil parterne hjælpe unge, der står på kanten af samfundet, og som kæmper med psykiske sygdom.

Læs mere

IPS Ung

Halsnæs Kommune

IPSCenter Danmark har i samarbejde med Ungeværket i Halsnæs Kommune igangsat et udviklingsprojekt, hvor der afprøves og implementeres en netværksbaseret indsats for ledige unge i aldersgruppen 18-29 år, der lever med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed.

Læs mere

Projekter der udvikler IPS-indsatsen

IPS-indsatsen er forankret i en række principper, metoder og værktøjer, der sætter rammen for den evidensbaserede beskæftigelsesindsats. Der er samtidig brug for fortsat at udvikle indsatsen med metodiske tilgange og nye virksomme elementer, der kan styrke effekten af IPS-indsatsen og målrette indsatsen til borgere med særlige behov, fx unge der lever med psykisk sygdom, sygedagpengemodtagere og mennesker med fysiske handicaps. Udover at udvikle og afprøve nye virksomme elementer har vi fokus på at udbrede IPS-indsatsen gennem nye finansieringsmodeller og opbygning af partnerskaber med organisationer og kommuner.

I de igangsatte udviklingsprojekter har vi særligt fokus på at undersøge mulighederne for at bruge gruppeforløb som et redskab til at deltagerne bygger netværk med hinanden, og udveksler erfaringer fra deres forløb på virksomheder. Der eksperimenteres med form og indhold af gruppeforløbet, så det bidrager til at styrke indsatsens øvrige primære elementer. Der er ligeledes fokus på at udvikle samarbejdet med virksomheder, så de tager en mere aktiv rolle i støtten til kandidaterne, og der afprøves nye samarbejdsformer med psykiatrien som eksempler på indsatsområder.

Der arbejdes med at udvikle nye finansieringsmodeller i form af sociale effektinvesteringer hvor eksterne investorer finansierer omkostningerne til IPS-indsatsen mod at realisere en del af fortjenesten, når ledige borgere går fra et liv på offentlig forsørgelse til selvforsørgelse med job eller uddannelse. I en social effektinvestering er der fokus på den dobbelt bundlinje i form af gevinsten for den enkelte borger ved et liv med job eller uddannelse samtidig med en forbedret økonomi for kommunen og samfundet som helhed med færre borgere på offentlig forsørgelse.

Vi arbejder med at udvide kredsen af samarbejdspartnere og indgå i bredere partnerskaber hvor vi samler kommuner, interesseorganisationer, investorer og forandrings- og evalueringskonsulenter til at udvikle, afprøve og implementere indsatserne. Vi har bl.a. aftaler med Halsnæs, Gladsaxe og Aarhus kommune om deltagelse i udviklingsprojekter, og der er indgået et strategisk partnerskab med SIND om udvikling og implementering af udvidede IPS-indsatser i flere kommuner.

Beskrivelse af udviklingsprojekter

’Din vej i job’

Nyt Aarhusiansk partnerskab skal få psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet

Aarhus Jobcenter, SIND Erhverv og IPSCenter Danmark er gået sammen i et nyt socialt investeringsprojekt. Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune investerer 3 mio. kr. i projektet der implementeres i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024. Målgruppen er borgere over 30 år på kontanthjælp, der lever med en psykisk sygdom. Formålet er, at flere borgere skal skifte en tilværelse på kontanthjælp ud med beskæftigelse eller uddannelse. Det skal ske via en indsats, der bygger på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks mangeårige praksiserfaring og IPS-indsatsens gennemprøvede principper og metoder – suppleret med nye elementer og samarbejdsformer. Ambitionen er at hjælpe 60 borgere i projektperioden.

Læs mere om projektet her

Ny helhedsorienteret ungeindsats

Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune indgår partnerskab med SIND Erhverv og IPSCenter Danmark. Sammen vil parterne hjælpe unge, der står på kanten af samfundet uden uddannelse og job, og som kæmper med en psykiske lidelse. Med en donation på 4.5 millioner kr. fra Det Obelske Familiefond går IPSCenter Danmark sammen med SIND Erhverv, EGGS Design, Defactum og Gladsaxe Kommune om at udvikle en ungeindsats, der står på IPS-indsatsens evidensbaserede principper og metoder, og samtidig går nye veje i støtten til psykisk sårbare unge. Det sker bl.a. ved at afsøge mulighederne for en styrket brobygning til psykiatrien, udvikling af nye greb i virksomhedssamarbejdet, involvering af pårørende/frivillige, og gruppeforløb hvor de unge bygger netværk med hinanden.

Læs mere om projektet her

IPS Ung

Netværksdannelse og gruppeforløb for unge i Halsnæs Kommune

IPSCenter Danmark har i samarbejde med Ungeværket i Halsnæs Jobcenter igangsat et udviklingsprojekt, hvor der afprøves og implementeres en netværksbaseret indsats for ledige unge i aldersgruppen 18-30 år, der lever med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed. Projektet startede i maj 2022 og foreløbig har 10 unge deltaget i projektet og modtaget en udvidet IPS-indsats. Ungeindsatsen er forankret i IPS-indsatsens principper og metoder, suppleret med gruppeforløb hvor de unge danner netværk med hinanden. I projektet er der ligeledes fokus på at udvikle den pædagogiske tilgang i arbejdet med de unge. Således er den pædagogiske tilgang i ’IPS UNG’ inspireret af flere forskellige traditioner og grundtanker, som fx det narrative, det systemiske, det kognitive og recovery-tilgangen. Der bliver løbende indsamlet feedback fra de unge om deres oplevelser og erfaringer med indsatsen og udviklet metodegreb og værktøjer til en udvidet ungeindsats (IPS Ung).

Læs mere om projektet her

Vil du høre mere om vores udviklingsprojekter?

Så er du velkommen til at kontakte:

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef

Telefon: 51 90 27 34
Mail: ulrik@ipscenterdanmark.dk