Skip til hovedindhold

IPSCenter Danmarks historie

IPSCenter Danmark er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i den evidensbaserede IPS-metode. Med udgangspunkt i denne hjælper vi jobcentre med at skabe jobs eller uddannelse til mennesker med psykiske diagnoser eller psykisk sårbarhed.

Vi udspringer fra forskningsprojektet IPS igangsat af STAR og er blandt de få i landet, der har størst erfaring med metoden og samarbejdet mellem borger, psykiatri, jobcenter, arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner. Vi har således stor erfaring med og indsigt i arbejdet med ledige med psykiske lidelser og sårbarhed, vi har indgående kendskab til jobcenterstrukturer og tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger, sektorer og faglighed.

Indsatsen understøttes af vores IPS Academy samt et panel bestående af fagfolk med unik indsigt i psykiatri, lovgivning, arbejdsmarkedet og jobcentrenes behov og udfordringer.

Grundtanken bag

Vi har valgt at etablere IPSCenter Danmark som en specialist i IPS-metoden ud fra grundtanken om:

  • at hjælpe landets jobcentre med at skabe job og uddannelse til mennesker med psykiske diagnoser og psykisk sårbarhed for derved at flytte den enkelte fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse.

  • at hjælpe det enkelte menneske med at finde job eller uddannelse og dermed opnå hel eller delvis selvforsørgelse og væsentlig forbedret livskvalitet ud fra en filosofi om recovery og den jobrehabiliterende tilgang: Job er godt for livet.

  • at hjælpe virksomheder landet over med at ansætte eller uddanne mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed og derved integrere disse mennesker på arbejdsmarkedet til gavn for virksomheden, den enkelte borger og samfundet.

Indehaver

Lars Olaf Nielsen udtaler

"Først og fremmest har jeg valgt at etablere og udvikle IPSCenter Danmark, fordi jeg kan se den store forskel, vi kan gøre for det enkelte menneske, når det handler om hjælpe vedkommende videre i livet med job eller uddannelse.

De mennesker, vi møder hos IPSCenter Danmark, er mennesker med psykiske diagnoser og sårbarhed, mennesker hvis vilkår er anderledes i livet og hvor man har brug for en særlig støtte for at lykkes med at komme i job eller uddannelse.

Den støtte kan man få med IPS-metoden, derfor har vi valgt at specialisere os i den.

IPS er meget mere end blot en metode, for mig er det en måde at være i verden på, en måde at møde mennesker på og en måde at skabe resultater på.

Det er recovery, job-rehabilitering og empowerment i én og samme tilgang.

Det er et faktum, at mennesker med psykiske diagnoser og sårbarhed fylder i ledighedsstatistikker, og når nu vi har en metode og en tilgang, der virker, ja så er det måske tid at gå nye veje for landets kommunale jobcentre. Vi kan, med den rette indsats, flytte disse mennesker fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse, til gavn for dem selv og for samfundet som helhed.

Velkommen hos IPSCenter Danmark."

Kontakt os

Interesseret i at høre med om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Back to top