Skip til hovedindhold

At være IPS-konsulent

En IPS-konsulent har et særligt DNA. Internt taler vi nogle gange om, at det er en måde at være i verden på. Vi har altid tillid til vores kandidater, og vi støtter dem hele vejen – også når det er svært.

IPS-konsulenten tror på, at kandidaten er i besiddelse af styrker, talenter, erfaringer og færdigheder, der kan udnyttes på arbejdsmarkedet.

IPS-konsulenten støtter kandidaten og finder muligheder, løsninger og alternative veje til på sigt at opnå dét, som er drømmen og målet for den enkelte. 

IPS-konsulenten er kreativ og vedholdende i problemløsningen. Han eller hun tror på kandidatens valg, også selvom han/hun ikke nødvendigvis forstår kandidatens ønsker, og vil stå bag vedkommende til enhver tid.

IPS-konsulenten er villig til at løbe en risiko –  han/hun ved, at der ikke findes garanti for, at ting lykkes – men forsøger alligevel.

Der er bestemte krav til en IPS-konsulent om eksempelvis at kunne håndtere en bred vifte af jobfunktioner og arbejde sammen med jobkonsulenter, ydelseskonsulenter, psykiatere, kontaktpersoner (primærbehandlere), socialrådgivere, sygeplejersker, misbrugskonsulenter, ergoterapeuter og familie.

Konsulenterne kan desuden hjælpe kandidaterne med at håndtere konkrete vanskeligheder og udfordringer i dagligdagen. Dette afstemmes med eventuelle andre støttepersoner som f.eks. bo-støtte eller sociale mentorer.

Vores IPS-konsulenters kompetencer

Alle IPS-konsulenter hos IPSCenter Danmark har gennemgået vores interne IPS-uddannelse, som bl.a. indeholder:

 • Intro til IPS-metoden og baggrund
 • IPS-mindset – forskellen på Supported Employment og andre metoder
 • De 8 IPS-principper
 • Praktisk IPS
 • Det virksomhedsrettede arbejde
 • Udfordringer i IPS-arbejdet
 • Tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiatri
 • Supervision
 • En række øvelser og cases

Vores konsulenter uddannes også i:

 • Den motiverende samtale
 • Stages of change – motivationscirklen
 • Appreciative Inquiry
 • Jobcenter-samarbejde, struktur og kommunikation

IPS-konsulenten følges efter endt uddannelse over en længere periode i sit arbejde med egne borgere, hvor han/hun løbende modtager supervision, feedback og evalueringer, der tilsammen understøtter effektmålet for arbejdet. Konsulenten indgår i et team, der består af en teamleder og to eller flere konsulenter. Det skaber synergi og styrker den samlede indsats til gavn for alle parter.

Kontakt os

Interesseret i at høre med om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Back to top