Om os

IPSCenter Danmark har siden 2015 hjulpet psykisk syge mennesker, der står i en udsat position, med at komme tilbage i job eller starte i uddannelse. Vi er specialiseret i IPS-indsatsens evidensbaserede metoder og tilgange, og vi har gennem årene støttet flere end 1000 mennesker med at komme i job eller uddannelse.

Kontakt osSe medarbejdere

Vision

Bidrage til at flere mennesker, der lever med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed, finder fodfæste i livet og deres plads på arbejdsmarkedet.

Mission

Give mennesker der står udenfor arbejdsmarkedet, og lever med psykisk sygdom, en målrettet og effektiv støtte baseret på IPS-indsatsens mindset, principper og metoder.

Mål

Flere psykisk syge mennesker oplever at få en relevant og effektiv indsats, der hjælper dem til at starte og fastholdes i job eller uddannelse.

Hør Lars fortælle om IPSCenter Danmark

Hvem er vi?

IPSCenter Danmark er landsdækkende leverandør af IPS-indsatsen. Gennem de seneste 6 år har vi samarbejdet med flere end 25 jobcentre og kommuner rundt om i landet. Det har givet os en bred indsigt i jobcentrenes organisering og en forståelse for at tilrettelægge IPS-indsatsen, så den forankres lokalt.

Et centralt omdrejningspunkt i IPS er det tværgående samarbejde mellem arbejdsmarkedet og psykiatrien. Vi bygger bro til det psykiatriske behandlingssystem, så borgeren oplever en sammenhængende indsats, hvor deres ønsker og behov er i centrum.

Vi har gennem årene samarbejdet med en stor og blandet kreds af virksomheder fra små selvstændige håndværksfirmaer til landsdækkende detail- og servicevirksomheder. Det er en del af vores målsætning at skabe et inkluderende arbejdsmarked, og bidrage til at flere virksomheder giver plads til mennesker med en psykisk diagnose eller sårbarhed til gavn for virksomheden, den enkelte borger og samfundet.

Læs mere om IPS-metoden

Hvordan arbejder vi med IPS?

I vores arbejde med IPS-metoden har vi opbygget en praksis og en ekspertise, der er forankret i følgende forhold:

 • Praktisering af IPS’ mindset, principper, og metoder
 • Pragmatisk tilgang til IPS-metodens målgrupper
 • Bidrage til at skabe et inkluderende arbejdsmarked
 • Fokus på IPS-indsatsens fidelitet og resultater
 • Nært samarbejde og videndeling med jobcentre
 • Viden om jobcentrenes formelle og praktiske organisering
 • Forståelse for den lokale kontekst
Læs mere om, hvordan vi arbejder

“Først og fremmest har jeg valgt at etablere og udvikle IPSCenter Danmark, fordi jeg kan se den store forskel, vi kan gøre for det enkelte menneske, når det handler om hjælpe vedkommende videre i livet med job eller uddannelse. De mennesker, vi møder hos IPSCenter Danmark, er mennesker med psykiske diagnoser og sårbarhed, mennesker hvis vilkår er anderledes i livet og hvor man har brug for en særlig støtte for at lykkes med at komme i job eller uddannelse.

Den støtte kan man få med IPS-metoden, derfor har vi valgt at specialisere os i den. IPS er meget mere end blot en metode, for mig er det en måde at være i verden på, en måde at møde mennesker på og en måde at skabe resultater på. Det er recovery, job-rehabilitering og empowerment i én og samme tilgang.

Det er et faktum, at mennesker med psykiske diagnoser og sårbarhed fylder i ledighedsstatistikker, og når nu vi har en metode og en tilgang, der virker, ja så er det måske tid at gå nye veje for landets kommunale jobcentre. Vi kan, med den rette indsats, flytte disse mennesker fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse, til gavn for dem selv og for samfundet som helhed. Velkommen hos IPSCenter Danmark.”

Lars Olaf Nielsen
Direktør

Jobbet som IPS-konsulent

En IPS-konsulent har et særligt DNA. Internt taler vi om, at det er en måde at være i verden på. Vi har altid tillid til vores kandidater, og vi støtter dem hele vejen – også når det er svært. IPS-konsulenten tror på, at kandidaten er i besiddelse af styrker, talenter, erfaringer og færdigheder, der kan udnyttes på arbejdsmarkedet.

IPS-konsulenten støtter kandidaten og finder muligheder, løsninger og alternative veje til på sigt at opnå dét, som er drømmen og målet for den enkelte. IPS-konsulenten er kreativ og vedholdende i problemløsningen. Han eller hun tror på kandidatens valg, også selvom han/hun ikke nødvendigvis forstår kandidatens ønsker, og vil stå bag vedkommende til enhver tid.

IPS-konsulenten er villig til at løbe en risiko – han/hun ved, at der ikke findes garanti for, at ting lykkes – men forsøger alligevel. Der er bestemte krav til en IPS-konsulent om eksempelvis at kunne håndtere en bred vifte af jobfunktioner og arbejde sammen med jobkonsulenter, ydelseskonsulenter, psykiatere, kontaktpersoner (primærbehandlere), socialrådgivere, sygeplejersker, misbrugskonsulenter, ergoterapeuter og familie.

Konsulenterne kan desuden hjælpe kandidaterne med at håndtere konkrete vanskeligheder og udfordringer i dagligdagen. Dette afstemmes med eventuelle andre støttepersoner som f.eks. bo-støtte eller sociale mentorer.

Alle IPS-konsulenter har gennemgået vores interne IPS-uddannelse, som bl.a. indeholder:

 • Intro til IPS-metoden og baggrund
 • IPS-mindset – forskellen på Supported Employment og andre metoder
 • De 8 IPS-principper
 • Praktisk IPS
 • Det virksomhedsrettede arbejde
 • Udfordringer i IPS-arbejdet
 • Tværfagligt samarbejde med bl.a. psykiatri
 • Supervision
 • En række øvelser og cases

Vores konsulenter uddannes også i:

 • Den motiverende samtale
 • Stages of change – motivationscirklen
 • Skriftlige output der understøtter kandidatens sag i jobcentret
 • Jobcenter-samarbejde, struktur og kommunikation

IPS-konsulenten følges efter endt uddannelse over en længere periode i sit arbejde med egne borgere, hvor han/hun løbende modtager supervision, feedback og evalueringer, der tilsammen understøtter effektmålet for arbejdet. Konsulenten indgår i et team, der består af en supervisor og to eller flere konsulenter. Det skaber synergi, og styrker den samlede indsats til gavn for alle parter.

Grundtanken bag IPSCenter Danmark

Vi har valgt at etablere IPSCenter Danmark som en specialist i IPS-metoden ud fra grundtanken om:

… at hjælpe landets jobcentre med at skabe job og uddannelse til mennesker med psykiske diagnoser og psykisk sårbarhed for derved at flytte den enkelte fra at være forsørget af det offentlige til helt eller delvist at kunne forsørge sig selv.

… at hjælpe det enkelte menneske med at finde job eller uddannelse og dermed opnå hel eller delvis selvforsørgelse og væsentlig forbedret livskvalitet ud fra en filosofi om recovery og den jobrehabiliterende tilgang: Job er godt for livet.

… at hjælpe virksomheder landet over med at ansætte eller uddanne mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed og derved integrere disse mennesker på arbejdsmarkedet til gavn for virksomheden, den enkelte borger og samfundet.

Medarbejdere

Lars Olaf Nielsen

Direktør

Telefon: 51 90 56 06
Mail: lars@ipscenterdanmark.dk

Marlene Mohn Ishøi

Driftsdirektør

Telefon: 51 90 96 03
Mail: marlene@ipscenterdanmark.dk

Ulrik Lund-Sørensen

Udviklingschef

Telefon: 51 90 27 34
Mail: ulrik@ipscenterdanmark.dk

Michael Søe

Underviser – IPS Academy

Telefon: 51 90 37 49
Mail: michaels@ipscenterdanmark.dk

Tania Cortes

Økonomiansvarlig

Telefon: 51 90 37 26
Mail: tania@ipscenterdanmark.dk

Helle Johansen

IPS-konsulent

Telefon: 51 90 06 67
Mail: helle@ipscenterdanmark.dk

Morten Kelum

IPS-konsulent

Telefon: 51 90 13 41
Mail: morten@ipscenterdanmark.dk

Ronny Højgaard Larsen

Udviklingskonsulent (IPS UNG)

Telefon: 51 90 25 71
Mail: ronny@ipscenterdanmark.dk

Inga Karin Endsleff

IPS-konsulent (IPS UNG)

Telefon: 52 15 14 95
Mail: inga@ipscenterdanmark.dk

August Bagge Petterson

IPS-konsulent (IPS UNG)

Telefon: 52 15 14 94
Mail: august@ipscenterdanmark.dk

Henriette Kaarsbo

Freelance

Telefon: 51 90 01 76
Mail: henrietteka@ipscenterdanmark.dk

Susanne Bech

IPS-konsulent

Telefon: 51 90 28 85
Mail: susanne@ipscenterdanmark.dk

Trine Matthäi

Økonomiassistent

Telefon: 52 15 14 96
Mail: trine@ipscenterdanmark.dk

Eva Wearne

IPS-konsulent

Telefon: 51 90 55 85
Mail: eva@ipscenterdanmark.dk

Helle Storm

IPS-konsulent

Telefon: 51 90 52 53
Mail: heller@ipscenterdanmark.dk

Torben Wulff Hansen

IPS-konsulent (Din vej i job)

Telefon: 51 90 67 28
Mail: torben@ipscenterdanmark.dk

Thomas Fredsted

IPS-konsulent (IPS UNG)

Telefon: : 51 90 11 72
Mail: thomas@ipscenterdanmark.dk

Majbrit Kirkegaard

IPS-konsulent

Telefon: 51 90 67 64
Mail: majbrit@ipscenterdanmark.dk