Nyt Aarhusiansk partnerskab skal få psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet

Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune har besluttet at investere 3 mio. kr. i en IPS-indsats, der hjælper mennesker med psykisk sygdom i job. Vi kalder det ‘Din vej i job’.


Publiceret af:

Kategori:

Sidst opdateret:

8. februar 2023

IPSCenter Danmark ser frem til at gøre IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) til det bærende element i en ny virksomhedsrettet indsats for psykisk syge i Aarhus Kommune finansieret som en social effektinvestering.

Vi gør det i partnerskab med organisationen SIND og deres Rådgivnings- og Erhvervsafdeling i Aarhus. Det vil ligeledes ske i et tæt samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og med brobygning til psykiatrien.

Som en del af indsatsen vil vi arbejde med at involvere pårørende og engagere frivillige kræfter i en indsats, der går nye veje i støtten til mennesker i udsatte positioner, der lever med psykisk sygdom.

Læs mere om ’Din vej i job’ og samarbejdet SIND Erhverv og Aarhus Kommune i denne pressemeddelelse: Nyt Aarhusiansk partnerskab skal få psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet — PolicyWatch