Skip til hovedindhold

Resultater og økonomi i IPS-forløb

Forskning viser, at der er tre gange så stor sandsynlighed for, at mennesker får ordinære deltids- eller fuldtidsjobs, når de deltager i IPS-forløb frem for andre beskæftigelsesindsatser.

For landets jobcentre kan det være en udfordring at tilbyde den rette beskæftigelsesindsats til mennesker, som har psykiske diagnoser eller er psykisk sårbare. Det kræver ofte en individuel, håndholdt og tværfaglig indsats at hjælpe denne gruppe mennesker – en indsats som det i et travlt jobcenter kan være vanskeligt at honorere.

Det betyder, at denne gruppe af mennesker ofte opholder sig langt længere tid på offentlig forsørgelse, end det er nødvendigt. Måske har man forsøgt forskellige tiltag eller indsatser som fx optræning, deltagelse netværksgrupper eller mere eller mindre målrettede virksomhedspraktikker med det resultat, at borgerne i lange perioder godt nok deltager i indsatser, men ikke rigtigt får mulighed for at komme ud af offentlig forsørgelse.

Det er selvsagt en økonomisk belastning, ikke blot for det enkelte jobcenter, men for samfundet som helhed. Lægger man i tillæg dertil vores viden om, at 70 procent af ledige i målgruppen ønsker sig et arbejde eller en uddannelse, så er det måske tiden til at gå nye veje.

IPS - en metode, der giver resultater

Vores arbejde medfører, at 60 procent eller flere af de borgere, der gennemfører vores forløb, kommer i job eller uddannelse og derved flyttes fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse. Jobtyper kan være ordinær fuldtid, deltid, fleksjob eller privat løntilskud.

I IPSCenter Danmark har vi på fire år gennemført 400 borgerforløb, uddannet knap 40 eksterne IPS-konsulenter og 30 interne IPS-konsulenter.

Indsatsen kommer både den enkelte borger til gode i form af et endnu mere meningsfuldt og rigt liv, og den kommer kommunen og samfundet som helhed til gode i form af, at borgeren bliver helt eller delvist selvforsørgende.


God økonomi i IPS

Som vores erfaring viser, er der god økonomi for kommunerne i at hjælpe denne gruppe af mennesker fra offentlig forsørgelse til hel eller delvis selvforsørgelse via IPS-metoden. Vi deltager meget gerne i et uforpligtende møde med dit jobcenter, hvor vi kan fortælle mere indgående om IPS-metoden og de gode resultater, metoden skaber.

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Cookies

Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her

Back to top