Skip til hovedindhold

IPS Integrationsforløb

IPS Integration er en særligt tilrettelagt indsats med kobling af sprog, kulturel forståelse og etnicitet. Målgruppen for IPS Integrationsforløb hos IPSCenter Danmark er aktivitetsparate flygtninge med psykisk sårbarhed, PTSD og lignende. Læs mere om målgruppen her. Forløbet er tilpasset integrationsloven, der fremhæver, at indsatsen skal begynde tidligt og meget af integrationen skal foregå på virksomheder eller i samarbejde med virksomheder. Forløbets indhold ligger tæt op ad IPS Enkeltpladsforløb – se ovenfor.


Tosproget IPS-konsulent og dansktalende IPS-konsulent

I IPS Integrationsforløb bruger vi et team bestående af tosproget personale kombineret med dansktalende personale – det er vores erfaring, at det spiller en afgørende rolle for at skabe resultater for denne målgruppe. Hver kandidat har således mulighed for to kontakter, og det skaber hurtig reaktion på mange udfordringer. At IPS-integrationskonsulenten taler flere sprog og kender den kultur, kandidaten kommer fra, sikrer nedbrydelse af fordomme, hurtig reaktion på kulturforskelle og nem vej til kernen af en udfordring.


Beskæftigelse opnået

Når beskæftigelsen er opnået, får forløbet karakter af efterværn. Kandidaten støttes til fastholdelse ved hjælp af opfølgningsmøder og drøftelser om det ”nye jobliv” med de udfordringer og succeser, vedkommende oplever. Hvis en kandidat endnu ikke er kommet i beskæftigelse ved forløbets afslutning, bliver forløbet afbrudt på grund af manglende progression eller forlænget grundet god progression.

Delmål og slutmål

Hos IPSCenter Danmark måler vi på følgende del- og slutmål i forløbene:

  • Fra inklusion til første virksomhedskontakt
  • Fra inklusion til første job/uddannelse
  • Gennemsnitlig inklusionstid
  • Samlet effektmål
  • Progression (i samarbejde med jobcentrene)
Mohamad Kharram IPS Integrationskonsulent

Mohamad Kharram IPS Integrationskonsulent

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Cookies

Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her

Back to top