Skip til hovedindhold

Beskrivelse af IPS-forløb

Enkeltplads og integration

IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er en beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed, som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse.

Forløbet er evidensbaseret, virksomhedsrettet og tværfagligt. Hvert forløb er dels tilpasset jobcentrets aktuelle behov i forhold til opgaven, dels individuelt tilrettet den enkelte deltager. Vi tilbyder to typer forløb: IPS Enkeltplads og IPS Integration.

Beskæftigelse opnået

Når beskæftigelsen er opnået, får forløbet karakter af efterværn. Kandidaten støttes til fastholdelse ved hjælp af opfølgningsmøder og drøftelser om det ”nye jobliv” med de udfordringer og succeser, vedkommende oplever. Hvis en kandidat endnu ikke er kommet i beskæftigelse ved forløbets afslutning, bliver forløbet afbrudt på grund af manglende progression eller forlænget grundet god progression.

IPS Enkeltpladsforløb

Målgruppen for IPS-enkeltpladsforløb er mennesker med en psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed, og de findes på tværs af forsørgelsesgrundlag. Det kan eksempelvis være kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år, sygemeldte borgere eller borgere på afklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse. Læs mere om målgruppen her

Vi tilbyder en håndholdt individuel indsats, hvor vi kortlægger den enkelte borgers muligheder på arbejdsmarkedet og igangsætter en ambitiøs og realistisk plan med henblik på beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse. Vi kalder borgeren i IPS-forløb for 'IPS-kandidat'.


Ud i virksomheder eller uddannelse

Her målretter vi samarbejdet mod egentlig beskæftigelse og eventuelle virksomhedspraktikker, som vi kan anvende, hvis kandidaten ønsker det, hvis det er krav fra arbejdsgiver forud for evt. ansættelse eller hvis arbejdsevnen skal udvikles. Vi fortsætter denne indsats og fastholder troen på målsætningen, indtil vedkommende kommer i job eller uddannelse.

Delmål og slutmål

Hos IPSCenter Danmark måler vi på følgende del- og slutmål i forløbene:

  • Fra inklusion til første virksomhedskontakt
  • Fra inklusion til første job/uddannelse
  • Gennemsnitlig inklusionstid
  • Samlet effektmål
  • Progression (i samarbejde med jobcentrene)

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Back to top