Skip til hovedindhold

Beskrivelse af IPS-forløb

Enkeltplads og integration

IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) er en beskæftigelsesindsats målrettet mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed, som har et ønske om og er motiverede for at komme i job eller uddannelse.

Forløbet er evidensbaseret, virksomhedsrettet og tværfagligt. Hvert forløb er dels tilpasset jobcentrets aktuelle behov i forhold til opgaven, dels individuelt tilrettet den enkelte deltager. Vi tilbyder to typer forløb: IPS Enkeltplads og IPS Integration.

Målgrupper for IPS forløb og Integration

Målgruppen for at deltage i et IPS-forløb er helt specifik og findes på tværs af jobcentrenes forsørgelsesgrundlag.

Målgruppen hos IPSCenter Danmark er mennesker med en psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed, der er motiveret for eller har udtrykt et ønske eller drøm om at finde et job eller starte på en uddannelse. I punktform:

  • Personer med diagnosticerede psykiske lidelser (Skizofrene spektrum, bipolar, depression, ADHD)
  • Personer under udredning for disse psykiske lidelser
  • Dobbeltdiagnoser (misbrug)
  • Psykisk sårbare

Målgruppen findes på tværs af forsørgelsesgrundlag

Disse mennesker kan være placeret på mange forskellige typer forsørgelsesgrundlag – her er eksempler på dem, vi typisk arbejder med

IPS Kontanthjælp

For unge under 30 år har vi oftest fokus både på job og uddannelse. Vi har stor erfaring med målgruppen, og vi gør meget ud af, at vores personale matcher den.

IPS Kontanthjælp

Vi har stor erfaring med kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Vi hjælper dem videre i job eller uddannelse med IPS metoden.

IPS Ressourceforløb

IPSCenter Danmark er en del af udviklingsforløbet under Ressourceforløb. Vi er med til at udvikle borgerens funktionsevne og er med til at støtte op om det videre forløb. 

IPS til sygemeldte

Vi udvikler - i samarbejde borgeren - en retning for tilbagevenden til job hurtigst muligt eller belyser sagen til fremstilling for rehabiliteringsteamet for et jobafklaringsforløb.

IPS til Fleksjob

Vi kan gøre vejen til fleksjob kortere. Vi arbejder med Job Development, hvor vi bruger vores lokalkendskab til arbejdsmarkedet og vores netværk til jobmatch, og derved skaber jobs.

IPS Integration

Andelen af aktivitetsparate borgere med psykisk sårbarhed, PTSD mm. er stor. Denne gruppe har brug for en særlig indsats for at få fodfæste på det arbejdsmarkedet. Vi har udviklet IPS Integration til netop denne gruppe.

IPS Integration

Vi har tosprogede IPS-integrationskonsulenter og danske IPS-konsulenter, der sikrer hurtig succes med denne gruppe af borgere. Vi sikrer hurtigt progression i forløbet og er der for borgeren hele vejen.

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Cookies

Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her

Back to top