IPSCenter Danmark gav indspark til Beskæftigelsesministeriets ’policy-lab’

I marts 2024 inviterede Beskæftigelsesministeriet til 'policy-lab' med en bred kreds af interessenter, der arbejder med støtte til udsatte unge, der ikke er i job eller uddannelse.


Publiceret af:

Kategori:

Sidst opdateret:

19. april 2024

I marts 2024 inviterede Beskæftigelsesministeriet til ‘policy-lab’ med en bred kreds af interessenter, der arbejder med støtte til udsatte unge, der ikke er i job eller uddannelse. Her fik repræsentanter fra kommuner, ministerier, styrelser, organisationer og virksomheder mulighed for at dele erfaringer fra en vifte af ungeindsatser, give bud på virksomme elementer i støtten til de unge, og sende forslag til ministeriet om fremtidige prioriteringer på ungeområdet.

IPSCenter Danmark var inviteret til at præsentere IPS UNG med indsigter fra de sidste 2 års udvikling og implementering af ungeindsatsen i samarbejde med Halsnæs, Aabenraa, Herlev og Gladsaxe kommuner. Vi delte ud af vores erfaringer med indsatsens virksomme elementer, og beskrev de unges oplevelser og erfaringer med at være en del af IPS UNG.

IPSCenter Danmark letter på hatten for Beskæftigelsesministeriets policy-lab initiativ, og ser frem til fortsat at bidrage til den bevægelse der er i gang, for at gå nye veje i støtten til udsatte unge der er i job eller uddannelse.