IPS skaber resultater for mennesker og gavner samfundsøkonomien

”Før kunne jeg godt føle mig parkeret uden mulighed for at komme videre. Nu tror jeg på, at jeg har en plads, at der er brug for det, jeg kan tilbyde.” Thomas, IPS-kandidat i Thisted Kommune


Publiceret af:

Kategori:

Sidst opdateret:

5. september 2021

Thomas lider af svær depression og angst og efter en lang årrække på kontanthjælp, sygedagpenge og gentagne ressourceforløb, havde han næsten opgivet drømmen om at vende tilbage til arbejdslivet. I sommeren 2019 begyndte Thomas i et forløb hos IPSCenter Danmark, og efter 18 måneder med intensiv støtte og vejledning fra IPS-konsulenten, og virksomhedsrettede aktiviteter, begyndte Thomas i januar 2021 i et 15 timers lønnet job i en virksomhed.

IPS skaber bedre livskvalitet og større tilknytning til arbejdsmarkedet for mennesker med psykisk sårbarhed og der er samtidig store samfundsøkonomiske gevinster at hente, når IPS implementeres med høj kvalitet. Den potentielle samfundsøkonomiske gevinst er dokumenteret i en ny økonomisk analyse. Beregningen på den samfundsøkonomiske gevinst viser en gennemsnitlig besparelse på 72.000 kr. pr. person sammenlignet med normalindsatsen. (https://ipscenterdanmark.dk/media/nolbunrv/sundhedsoekonomisk-analyse-ips-og-ips-ma.pdf)

I forbindelse med offentliggørelsen af den økonomiske analyse udtaler Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard:

” For det første skal borgere tilbydes den indsats (red., IPS), som giver dem størst mulig livskvalitet og mulighed for at være en del af det arbejdende fællesskab. For det andet er det jo billigere for kommuner, regioner og bedre rent samfundsøkonomisk.” 

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/02/beskaeftigelsesrettet-indsats-hjaelper-ledige-med-psykiske-lidelser-og-kan-give-en-samfundsoekonomisk-milliongevinst