IPS Ung


IPS Ung er en særlig udvidet beskæftigelsesindsats for unge mellem 18-29 år, som er ramt af en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed. Målet er at den unge gennem arbejdsforløb på virksomheder, individuel støtte, og netværk med andre unge, finder retning og starter i uddannelse eller job. Med et IPS Ung forløb støtter og vejleder vores konsulenter de unge kandidater ved hjælp af IPS-metodens principper og tilgange. Fællesnævneren for alle IPS-forløb er at kandidaterne er motiverede til at komme i arbejde eller i uddannelse, men hvor der er brug for en individuel, praksisnær, og tværfaglig indsats.

Læs nogle af kandidaternes historierSe forløbets indhold

IPS Ung enkeltpladsforløb er udviklet til unge som

  • Er mellem 18 og 29 år og på offentlig forsørgelse
  • Er psykisk sårbar men uden diagnose eller udredning
  • Lider af angst, stress, mistrivsel eller lignende
  • Har en psykisk diagnose (skizofrene spektrum, bipolar, depression, ADHD)
  • Er under udredning for en psykisk lidelse
  • Er dobbeltdiagnosticeret (misbrug)
  • Er interesseret i at komme i et virksomhedsrettet forløb
  • Ønsker at der skal ske en forandring i deres liv
Læs om hvordan vi arbejder med IPS

Principper

De 8 IPS-principper sætter rammen for ungeindsatsen. Den unge får individuel støtte fra en af vores IPS-konsulenter.

Målgruppe

Vi arbejder med de unges ønsker og drømme for et liv med uddannelse og job. Det er de unges styrker og muligheder der sætter retningen og ikke den psykiske diagnose.

Virksomhedsforløb

De unge prøver sig selv af i praktiske forløb på virksomheder og indgår i netværk med andre unge.

Støtte og behandling

Vi tager hånd om de unges psykiske mistrivsel med tæt støtte og behandling i samarbejde med kommune og øvrigt team.

Netværk

Netværk med andre unge og muligheden for at vælge branche og arbejdssted afklarer de unge og styrker deres selvværd og selvtillid.

Fastholdelse

De unge finder retning gennem virksomhedsforløb, og starter og fastholdes i uddannelse eller job.

IPS Ung - servicerejsen

Et IPS Ung forløb afvikles i moduler af 13 uger med mulighed for forlængelse. Eftersom at kandidaternes baggrunde er vidt forskellige, kan deres situation, muligheder og forløb variere meget. Herunder kan du se, hvordan et IPS Ung forløb typisk ser ud.

Uge 1 til 5

#1: Kortlægning af mål, drømme og plan


I den første periode har vores IPS konsulent fokus på at bygge en tæt relation til den unge, og der vi tager fat på at tale om den unges drømme og ønsker for vejen videre mod uddannelse og job. Vi skaber de første kontakter til virksomheder og den unge kobles på en netværksgruppe, hvor den unge mødes ugentligt med andre unge, der deltager i indsatsen.

Uge 6 til 13

#2: Opstart i virksomhedsforløb og afsøgning af uddannelsesmuligheder


Der sker en individuel støtte og vejledning samtidig med at den unge indgår i ugentlige gruppesessions med andre unge. Den unge matches med en virksomhed og starter i et virksomhedsforløb med fokus på progression i timer og arbejdsopgaver.

Hver 13. uge evaluerer vi forløbet, og det besluttes om den unge skal forsætte i IPS-indsatsen, starte i uddannelse eller job, eller afsluttes til anden indsats.

Uge 14 til 26

#3: Støtte i arbejdslivet og stabilitet i hverdagen


Den unge har mulighed for at forlænge sit virksomhedsforløb enten i den samme virksomhed eller vælge at prøve kræfter med en virksomhed i en anden branche. Der sættes nye mål for virksomhedsforløbet og arbejdes med progression i antal timer og arbejdsopgaver.

Den unge indgår i ugentlige sessions i deres netværksgruppe. Vi samarbejder med psykiatrien, hvis den unge er en del af et behandlingsforløb og den unge modtager ligeledes uddannelsesvejledning.

Uge 26 til 52

#4: Fastholdelse og vejledning


For en del unge er der brug for tid til at opnå stabilitet i hverdagen, opbygge relationer og netværk, og til at vælge den videre karrierevej.

Mange unge i udsatte positioner oplever at droppe ud af deres uddannelse eller stoppe på deres arbejde efter kort tid, så for nogle unge kan være brug for længere tid til at finde fodfæste i hverdagen og retning mod uddannelse og job. Læs mere om vores efterværn som fastholder de unge i job og uddannelse.

I tvivl om IPS Ung er det rette for dig eller din kandidat?

Om du er kommunal ansat, pårørende eller selv er ung der står i en udsat position, er du velkommen til at ringe til os, og få hjælp og vejledning om IPS Ung forløbet.

51 90 56 06Skal vi ringe dig op, så klik her

Om IPSCenter Danmark

IPSCenter Danmark blev etableret i 2015, som en privatejet virksomhed med afsæt i IPS metodens stærke resultater og dokumenterede effekter. IPSCenter Danmark er specialiseret i IPS metoden og vi er den største leverandør af IPS indsatser i Danmark.
Vi har haft mere end 700 borgere i forløb på tværs af forsørgelsesgrundlag, og vi har samarbejdet med flere end 25 kommuner rundt om i Danmark.

Læs mere om IPS metoden her

Godt at vide

Nogle af de unge kandidater er i udredning eller behandling for psykiske diagnoser, og IPSCenter Danmark vil i disse tilfælde være i tæt samarbejde med den unges behandlere i det psykiatriske system.

Sådan kommer du i gang


Til kommuner
Er du medarbejder i et jobcenter og interesseret i at henvise en eller flere unge til et IPS-forløb, så kontakt os på tlf. 51 90 56 06.

Til privatpersoner
Jobcentret visiterer typisk et IPS forløb til ledige unge, men det også muligt at komme i IPS forløb udenom det kommunale system og tage forløbet for egen regning. Er du ikke blevet visiteret, hjælper vi dig gerne med at blive indstillet til et IPS forløb hos din lokale jobcenter. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om muligheden for at blive tilbudt IPS i din kommune.

Forlængelser


Et forløb har en varighed på 13 uger, hvor der tages beslutning om den unge skal starte i uddannelse eller job, fortsætte i indsatsen, eller visiteres til en anden indsats. For mange unge vil indsatsen strække sig over en længere periode, med forlængelse af forløbet i 13 ugers intervaller. Der er mulighed for at opstarte forløbet med et mentorforløb som klargør den unge til IPS-forløbet, hvis den unge ikke er parat til at starte, men er i målgruppen og har et ønske om at deltage. Efterfølgende kan IPS-forløbet forlænges med et efterværn, hvor der gennem en mere begrænset kontakt er fokus på at fastholde den unge i deres job eller uddannelse.

Varighed og pris


Et IPS Ung forløb har en varighed på 13 uger, med mulighed for forlængelse.

Der er mulighed for at tilpasse kontraktens indhold og pris til lokale ønsker og behov, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Kontakt os for spørgsmål eller med henblik på indstilling

Du kan altid kontakte os på tlf. 51 90 56 06 eller skrive til os via nedenstående kontaktformular ved tvivl eller spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig til at finde den perfekte, individuelle løsning.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular

Læs mere om IPS Basis i folderen

Er du interesseret i at vide mere om IPS Basis? Så klik på knappen herunder og læs vores folder, hvor alle informationerne er samlet på ét sted. Du er velkommen til at downloade den. Kunne du tænke dig et trykt eksemplar, så ring til os på 51 90 56 06.

Læs folderenSe alle brochurer