IPS Plus


IPS Plus er den mest omfattende af vores IPS enkeltpladsforløb. Som på vores IPS Basis forløb er dette forløb også en udvidet beskæftigelsesindsats, målrettet psykisk sårbare med eller uden diagnoser. Fællesnævneren for alle forløb er, at kandidaterne er motiverede til at komme i arbejde, eller i uddannelse, men hvor der kræves en individuel, håndholdt og tværfaglig indsats. Det særlige ved IPS Plus er, at vi tilbyder kandidaterne understøttende psykologsamtaler, fysiologisk udredning og træning i neurofeedback. De supplerende ydelser som tilbydes i IPS Plus, giver mulighed for at udvide og målrette støtten til kandidater med særlige behov.

Læs mere om IPS indsatsenSe forløbets indhold

IPS Plus forløb – hvem er det relevant for?

IPS-metoden er bredt favnende, og egner sig til alle med psykiske udfordringer. Det er dermed ikke en forudsætning, at der skal være stillet en diagnose eller foretaget udredning – det vigtigste er blot, at der er motivation tilstede. For IPS Plus gælder dog, at der er behov for en udvidet indsats, som ikke kan dækkes af et basis forløb alene.

Blandt vores kandidater er der derfor typisk en eller flere af disse fællesnævnere:

  • Har behov for ekstra støtte fra fagpersoner for at blive jobparat
  • Er psykisk sårbare (angst, stress, psykisk mistrivsel)
  • Har en psykisk diagnose (Skizofrene spektrum, bipolar, depression, ADHD mv.)
  • Er under udredning for ovenstående psykiske lidelser
  • Er dobbeltdiagnosticeret (misbrug)
  • Har behov for ekstra støtte for at komme tilbage på arbejdsmarkedet
  • Er motiveret til at komme i gang med job eller uddannelse
Brug for tale med en af vores medarbejdere?

Sådan foregår et IPS Plus forløb

Et IPS Plus forløb foregår med samme metoder og indhold som et IPS Basis forløb. Kandidaten vil dertil få tilbudt psykologsamtaler i et samarbejde med WeCare, træning i Neurofeedback af en certificeret træner uddannet hos EEGInstitute, og/eller fysiologisk udredning med hjælp fra en autoriseret ergoterapeut. Disse er tilbud til kandidaten og tilpasses individuelle behov.

IPS Plus er et enkeltpladsforløb målrettet kandidater, der har et konkret behov og et udtalt ønske om at få yderligere støtte gennem en eller flere tillægsydelser. Målet er, at kandidaten med relevant supplerende støtte vil gøre sig hurtigere klar til at starte i et virksomhedsforløb, mindske risikoen for frafald, og styrke kandidatens muligheder for at starte og blive fastholdt i job eller uddannelse.

Neurofeedback ved trænere uddannet fra EEGInstitute


Neurofeedback er en metode, der træner hjernens funktioner til bedre at håndtere psykiske lidelser som ADHD, depression, angst og stress.

Et forløb med neurofeedback kan dæmpe symptomer, og gøre det nemmere for kandidaten at deltage i et arbejdsrettet forløb. Neurofeedback er et middel til at nå målet om fastholdelse i IPS-indsatsen, og styrke overgangen til ordinært arbejde.


For kandidater der har akut brug for støtte fra en psykolog til at overkomme barrierer i forbindelse med opstart og fastholdelse i et virksomhedsforløb, tilbyder vi et klippekort med 3,5 eller 10 psykologsamtaler alt efter behov og ønsker.

Det er målet, at samtalerne skal være med til at støtte og fastholde kandidaterne i indsatsen, når der opstår situationer hvor de oplever modgang eller bliver presset enten på jobbet eller i privatlivet.

Se mere om psykologsamtaler

Fysiologisk udredning ved autoriseret ergoterapeut


Eventuelle fysiologiske handicaps, der kan være en barriere for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet, vil blive diagnosticeret og beskrevet.

En fysiologisk udredning og diagnosticering vil bidrage til, at vi tager de nødvendige skånehensyn når kandidaten skal indgå på en arbejdsplads, så vi skaber de bedste betingelser for et succesfuldt samarbejde, og hjælper kandidaten til at tage hånd om eventuelle udfordringer.

I tvivl om IPS Plus er det rette for dig eller din kandidat?

Uanset om du ansat i en kommune, pårørende eller selv kandidat, er du velkommen til at ringe til os, og få hjælp og vejledning til om IPS Plus forløbet passer til dig eller din kandidat.

51 90 56 06Skriv til os her, så ringer vi dig op

Om IPS

Vi har i dag gennemført over 700 individuelle IPS enkeltpladsforløb i en stor del af landets kommuner. Vi har hjulpet mange psykisk sårbare danskere ind på arbejdsmarkedet, eller ind på drømmestudiet i årenes løb.

IPS står for Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte og vi tror på, at kandidaten selv bedst ved, hvad de drømmer om, og dette støtter vi. Støtten i IPS er individuel, og vi tager udgangspunkt i kandidatens valg, ønsker og behov. Fokus ligger på de individuelle styrker og ressourcer hos den enkelte kandidat.

Læs mere om forskningen bag IPS her

Sådan kommer du i gang


Til kommuner
Er du medarbejder i et jobcenter og interesseret i at henvise en eller flere borgere til et IPS-forløb, så kontakt os på tlf. 51 90 56 06.

Til privatpersoner
Jobcentret visiterer typisk et IPS-forløb til ledige borgere, men det også muligt at komme i et forløb udenom det kommunale system og tage forløbet for egen regning. Er du ikke blevet visiteret, hjælper vi dig gerne med at blive indstillet til et IPS-forløb hos dit lokale jobcenter. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om muligheden for at blive tilbudt IPS i din kommune.

Forlængelser


Er du i tvivl om din kandidat er klar til at indgå i et IPS Plus forløb, tilbyder vi også mentorforløb som kan være med til at klarlægge hvorvidt et IPS-forløb er den rigtige indsats for borgeren. Derudover tilbyder vi også efterværn, som et middel til at mindske tilbage- og frafald når de er kommet på arbejdsmarkedet efter endt forløb.

Varighed og pris


Et IPS Plus forløb har en varighed på 13 uger, med mulighed for forlængelse.

Der er mulighed for at tilpasse kontraktens indhold og pris til lokale ønsker og behov, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Kontakt os gerne ved spørgsmål eller vejledning

Du kan altid kontakte os på tlf. 51 90 56 06, eller skrive til os via kontaktformularen ved tvivl eller spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig til at finde den perfekte, individuelle løsning.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular