IPS Basis


IPS Basis er et enkeltpladsforløb målrettet mennesker, der lever med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed. Udgangspunktet er kandidatens motivation for at komme i arbejde eller i uddannelse, men hvor der kræves en individuel, håndholdt og tværfaglig indsats. Vi kortlægger kandidatens muligheder og drømme, så der kan igangsættes en ambitiøs og realistisk jobplan, som sætter retning og mål. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse, så der opnås hel eller delvis selvforsørgelse.

Læs mereSe forløb

Hvem passer ind i forløbet?

IPS-metoden er bredt favnende, og egner sig til alle med psykiske udfordringer. Det er dermed ikke en forudsætning, at der skal være stillet en diagnose eller foretaget udredning for at komme i enkeltpladsforløb – det vigtigste er blot, at der er motivation tilstede.

Blandt vores kandidater er der derfor typisk en eller flere af disse fællesnævnere:

  • Er psykisk sårbar men uden diagnose eller udredning
  • Lider af angst, stress eller lignende
  • Har en psykisk diagnose fx skizofreni spektrum, bipolar, depression eller ADHD mv.
  • Er under udredning for en psykisk lidelse
  • Har en dobbelt diagnose (misbrug)
  • Har behov for ekstra støtte for at komme på arbejdsmarkedet eller i uddannelse
  • Er motiveret til at komme i gang med job eller uddannelse
Har du en potentiel kandidat? Kontakt os her

Målsætning

Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse, så der enten opnås hel eller delvis selvforsørgelse.

Brobygning

Hvis kandidaten er i et behandlingsforløb, samarbejder vores IPS-konsulent med det psykiatriske system, og bygger bro mellem det arbejdsrettede og behandlingssystemet til gavn for kandidaten.

Samarbejde

Vores IPS -gennemfører forløbet med kandidaten i tæt samarbejde med jobcentrets medarbejdere. Der foregår ligeledes et parløb med den arbejdsgiver, hvor kandidaten er i virksomhedsforløb.

Tilrettelæggelse

Hvert forløb er tilrettelagt til den enkelte kandidat, og er baseret på deres drømme, ønsker og valg om job eller uddannelse.

Erhvervsfokus

Der arbejdes virksomhedsrettet fra starten af forløbet, og fokus er på at lave det rette match med en virksomhed.

Ordinære vilkår

Der er fokus på at skabe et match hvor kandidaten støttes i det jobrettede, og får løn for sin arbejdsmæssige indsats på ordinære vilkår.

Sådan foregår et IPS-forløb

Et IPS-forløb afvikles i moduler af 13 uger. Efter hvert modul vurderes det om kandidaten skal fortsætte i indsatsen, starte i job eller uddannelse, eller visiteres til anden indsats. Eftersom at kandidaternes baggrunde er vidt forskellige, kan varigheden af forløbet være forskellig.

Her er de faste elementer i et IPS-forløb.

Uge 1 til 5

#1: Kortlægning af mål, drømme og plan


I den første periode arbejder vores IPS-konsulent sammen med kandidaten om, at indkredse drømme og mål for at vende tilbage til arbejdslivet. Vi vil blandt andet arbejde med karriereprofil, jobsøgningsplan og jobstøtteplan. I opstartsfasen tages de første kontakter til virksomheder.

Samarbejdet foregår i en tæt og løbende dialog mellem IPS-konsulenten og kandidaten med brug af redskaber som den motiverende samtale, den værdsættende samtale og andre tilsvarende metoder.

Uge 6 til 13

#2: Etablering af virksomhedsforløb


Samarbejdet er målrettet mod egentlig beskæftigelse og eventuelle virksomhedspraktikker. Der arbejdes efter principperne i jobudvikling, der er en særlig disciplin i IPS-metoden. Det handler om at opsøge og ”Jobudvikle” i samarbejde med den arbejdsgiver, der i et vist omfang er indstillet på at tilpasse et job til kandidaten snarere end omvendt.

Sideløbende mødes kandidaten og vores konsulent ugentligt og afstemmer den plan, der arbejdes efter. Den første virksomhedspraktik eller beskæftigelse etableres.

Uge 14 til 26

#3: Støtte i det nye arbejdsliv


Virksomhedsforløbet er opnået og tiden bruges til opfølgningsmøder og drøftelser med kandidaten, arbejdsgiveren og evt. psykiatrisk behandler om det ”nye job liv” og med de udfordringer og succeser kandidaten oplever. Indsatsen er fortsat håndholdt og det er vores erfaringer at det netop er i denne fase det er vigtig at give den nødvendige støtte så jobbet eller uddannelsen, også på sigt, fastholdes.

Jobstøtteplanen understøtter og udvikler beskæftigelsen og der er fokus på udvikling i arbejdstid -og opgaver, løntimer, mv.

Uge 26 til 52

#4: Fastholdelse og sparring


I perioden vil forløbet have karakter af fastholdelse for de kandidater der er kommet i job eller uddannelse. Her er der fokus på jævnlig kontakt og støtte for at fastholde kandidaten i overgangen til selvforsørgelse. For nogle kandidater vil det først være i denne periode, at man har fundet indre styrke og tro på, at det kan lykkes at finde job.

Her er det vigtigt, at indsatsen fortsættes, og at troen på kandidatens målsætning bestyrkes. For de kandidater hvor der ikke sker en progression afsluttes forløbet og kandidaten overgår til anden indsats.

I tvivl om et IPS-forløb er det rette match?

Uanset om du arbejder i en kommune, i det psykiatriske behandlingssystem, er pårørende eller står i en udsat position som psykisk syg eller lever med psykisk sårbarhed, er du velkommen til at ringe til os, og få hjælp og vejledning.

Kontakt os for mere info

Om IPSCenter Danmark

IPSCenter Danmark blev etableret i 2015, som en privatejet virksomhed med afsæt i IPS-metodens stærke resultater og dokumenterede effekter. Vi er specialiseret i IPS metoden og vi er den største private leverandør af IPS indsatser med kørende konsulenter i hele landet.

Vi har haft mange hundrede borgere i forløb på tværs af forsørgelsesgrundlag, og vi samarbejder med mere end 25 kommuner rundt om i Danmark.

Læs mere om os her

Sådan kommer du i gang


Til kommuner
Er du medarbejder i et jobcenter og interesseret i at henvise en eller flere borgere til et IPS-forløb, så kontakt os på tlf. 51 90 56 06.

Til privatpersoner
Jobcentret visiterer typisk et IPS-forløb til ledige borgere, men det også muligt at komme i IPS-forløb udenom det kommunale system og tage forløbet for egen regning. Er du ikke blevet visiteret, hjælper vi dig gerne med at blive indstillet til et IPS-forløb hos dit lokale jobcenter. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre nærmere om muligheden for at blive tilbudt IPS i din kommune.

Forlængelser


Et forløb har en varighed på 13 uger, hvor der tages beslutning om kandidaten skal starte i job eller uddannelse, fortsætte i indsatsen, eller visiteres til en anden indsats. For mange vil indsatsen strække sig over en længere periode, med forlængelse af forløbet i 13 ugers intervaller indtil målet om hel eller delvis selvforsørgelse er opnået. Der er mulighed for at opstarte forløbet med et mentorforløb som klargør kandidaten til IPS-forløbet, hvis kandidaten ikke er parat og/eller motiveret til at starte endnu. Efterfølgende kan forløbet forlænges med et efterværn, hvor der gennem en mere begrænset kontakt er fokus på at fastholde kandidaten i deres job eller uddannelse.

Pris


Der er mulighed for at tilpasse kontraktens indhold og pris til lokale ønsker og behov så kontakt os for et uforpligtende tilbud. For særlig udvidet indsats med fx psykologhjælp kan du læse mere under forløbet særligt for unge IPS Ung.

Kontakt os for yderligere information

Du kan altid kontakte os på tlf. 51 90 56 06, eller skrive til os via nedenstående kontaktformular ved tvivl eller spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig til at finde den rigtige, individuelle løsning.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular

Læs mere om IPS Basis i folderen

Er du interesseret i at vide mere om IPS Basis? Så klik på knappen herunder og læs vores folder, hvor alle informationerne er samlet på ét sted. Du er velkommen til at downloade den. Kunne du tænke dig et trykt eksemplar, så ring til os på 51 90 56 06.

Læs folderenSe alle brochurer