Overblik over IPS Academy

Vi er landets største private kursusudbyder af temadage, dagskurser og længere uddannelser i IPS-metoden. Vi uddanner i dag medarbejdere fra en række jobcentre i IPS og tilpasser gerne et kursus eller uddannelse til præcis jeres behov og ønsker.

Introkursus

Dagskursus for dig som gerne vil vide mere om IPS, og have en overordnet introduktion til metoden og dens indhold. Kurset retter sig særligt mod ledere og medarbejdere i jobcentret, kommunale medarbejdere, og ansatte i psykiatrien.

Læs mere

IPS Konsulentuddannelse

Danmarks mest omfattende IPS-uddannelse til dig og dit IPS-team som arbejder på et jobcenter. Lær alt om metoden, hvordan du arbejder med metodens mindset, principper og værktøjer i praksis, og bliv uddannet i den organisatoriske forankring af IPS i jobcentret.

Læs mere

Fidelity

Få foretaget en kvalitetssikring og måling af jeres arbejde med IPS, så I sikre metodefasthed og forankring af IPS praksis. Vi gennemfører interviews med en bred kreds af interessenter, gennemgang af borgersager, og observationer af møder og samtaler. Jeres Fidelity gennemgang afsluttes med udførlig rapport, score og overlevering til jer.

Læs mere

Bootcamp

For jobcentre der har organiseret IPS-indsatsen med et team af IPS-konsulenter, tilbyder vi en bootcamp, hvor IPS-konsulenter fra flere jobcentre bruger en dag sammen til at hente inspiration og styrke deres praksis. Det sker med masser af rollespil og øvelser faciliteret af professionelle skuespillere.

Læs mere

Temadage

Få tilpasset en IPS kursusdag til jeres behov med de emner og det indhold, som I ønsker præsenteret og debatteret.

Er der opgaver eller situationer som I savner nye input og viden til?

Læs mere

Tag en IPS-uddannelse og få flere borgere ud af ledighed

IPS-metoden hjælper mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed til at komme i arbejde og fastholde selvvalgte jobs eller uddannelse. Som redskab i et jobcenter, er IPS derfor fremtidens værktøj til at få flere ledige der lever med psykisk sygdom fra ledighed og over i hel eller delvis selvforsørgelse.

Med en IPS-uddannelse lærer du at være kreativ og vedholdende i din problemløsning og tro på kandidatens valg og fremme lysten til at ting lykkedes – også i de situationer, hvor det ellers syntes uopnåeligt.

Du lærer alle de vigtigste redskaber fra principperne bag metoden, hvordan du bedst muligt takler problemer, samarbejder med de øvrige i borgerens team og skaber nye jobs til kandidaten.

I tvivl om det skal være et kursus eller en uddannelse?

Udtalelser fra vores samarbejdspartnere

"Vi er i gang med at gøre IPS til en etableret praksis, og i den forbindelse er det afgørende at have IPSCenter Danmark med som uddannelses-
partner og kunne trække på deres ekspertise."

Marianne Gramstrup
Afdelingsleder, Ringkøbing-Skjern Jobcenter

”IPSCenter Danmarks uddannelse klæder os på til at forstå, hvad det betyder at se borgerens ressourcer frem for begrænsninger. Både i forhold til ens egen adfærd, og til at omsætte den nye adfærd til konkret handling."

Sisse Skov Møller
Afdelingsleder, Aalborg Jobcenter

"Uddannelsesforløbets opbygning med praksisnære øvelser og rollespil, gjorde at medarbejderne på egen krop mærkede hvordan IPS-metodens principper og tilgange omsættes til praksis. Det gav en masse aha-oplevelser undervejs i undervisningen."

Hanne Panduro-Hess
IPS Teamleder, Gladsaxe Jobcenter