Socialpædagogisk støtte

Serviceloven § 82 og § 85: Ifølge § 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte, samt træning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har et behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.

Formålet med paragraf 85 i serviceloven

Det primære formål er, at borgeren bliver trænet og styrket i forhold til sit funktions- og mestringsniveau. Der skal være fokus på, at borgeren gennem individuelt tilrettelagt vejledning, støtte og størst mulig indflydelse på deres egen tilværelse, opnår en bedre livskvalitet og et højere mestringsniveau.

Socialpædagogisk støtte

Vi har opbygget en række vigtige kompetencer inden for arbejdet med handicappede, psykisk sårbare og udsatte borgere, som har behov for særlig pædagogisk støtte. For at varetage disse opgaver har vi ansat uddannede pædagogiske medarbejdere.

Alle medarbejdere har erfaring med udkørende hjælp til personer, der har behov for støtte, og vi varetager en bred vifte af opgaver inden for indenfor § 85 i serviceloven.

IPSCenter Danmarks tilbud om § 85 støtte – socialpædagogisk støtte

Den udførende socialpædagogiske medarbejder støtter borgeren i at arbejde med de opsatte mål og øge borgerens mulighed for at klare sig selv.

Vi arbejder overordnet ud fra en recoveryorienteret tilgang, som er værdicentreret, ressourcefokuseret og valgorienteret og vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes håb og drømme for et godt liv.

Vores socialpædagogiske medarbejdere er pædagogisk uddannede med højt fagligt niveau og mange års erfaring inden for det social- pædagogiske arbejdsområde.

Vi tager afsæt i:

  • Recovery
  • Rehabilitering
  • Neuropædagogik
  • KRAP
  • Anerkendende tilgang
  • Ressourcefokus
  • Relationskompetencer

Download folder her

Har du nogen spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål. Send en mail til kontakt@ipscenterdanmark.dk eller udfyld kontaktformularen. Vi bestræber os på at svare alle henvendelser inden 2 hverdage.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular