Sådan arbejder vi med IPS

Filosofien bag IPS og i vores arbejde med borgere i IPS-forløb er at “diagnose er ingen hindring”: Place first, then train. Med den rette støtte og det rette match lykkes det at komme i job eller uddannelse. Herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med IPS-metoden.

Vi går hele vejen med borgeren, både når tiden er svær eller let, og vi har fokus på beskæftigelse, uddannelse og egenomsorg i alt, hvad vi laver. Vejen kan være kort eller lang, afhængig af hvor borgeren er i livet – uanset hvad er vi med hele vejen. Vi tror på borgeren og ser vedkommendes ressourcer, og vi taber aldrig målet af syne.

Samarbejdet mellem kandidaten og IPS-konsulenten

Vi har valgt at specialisere os i IPS metoden, fordi den virker. Vi matcher mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed med virksomhedernes behov for arbejdskraft eller støtter disse mennesker i at påbegynde og fastholde en uddannelse.

Samarbejdet beror på den gode relation, tillid og individuel støtte, der tager udgangspunkt i kandidatens egne præferencer og valg og med fokus på den enkeltes erfaringer, styrker og ressourcer.

Vores IPS konsulent arbejder aktivt med IPS-kandidaten, uanset hvad vedkommendes sygdomsstatus er, når blot den enkelte er motiveret for at komme i arbejde eller uddannelse. Det er den enkelte kandidats motivation og ønsker for fremtiden, som er omdrejningspunktet i IPS.

Tværfagligt samarbejde og indsats efter behov

Vi arbejder tæt sammen med kandidatens psykiatriske behandlere, hvor det giver mening og denne tværfaglige indsats bærer også en stor del af succesen. I praksis betyder det, at vi danner et uformelt IPS team, som støtter op omkring kandidaten og er med til at understøtte retning og mål.

Konsulenten indgår i det ambulante psykiatriske team og står for den del af behandlingen, der har fokus på at hjælpe kandidaten tilbage på arbejdsmarkedet. Vi deltager i teamets møder og kommunikerer regelmæssigt med teamets øvrige medlemmer, så kandidaten får velkoordinerede og relevante tilbud om støtte.

Samarbejdet i et ambulant psykiatrisk team er en læreproces for alle medlemmer af teamet og kan bidrage til at skabe en kultur, hvor der er fokus på at støtte patienterne/kandidaterne til at komme i arbejde. Endelig kan teammedlemmerne støtte hinanden. Struktureringen af samarbejdet i et team gør, at der ikke er nogen, der oplever at arbejde alene.

Vi lægger også vægt på et tæt samarbejde med jobkonsulenter, ydelseskonsulenter, kontaktpersoner (primærbehandlere), socialrådgivere, sygeplejersker, misbrugskonsulenter, ergoterapeuter og familie, hvor det er relevant.

Har du nogen spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål. Send en mail til kontakt@ipscenterdanmark.dk eller udfyld kontaktformularen. Vi bestræber os på at svare alle henvendelser inden 2 hverdage.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular