IPS som social investering

IPSCenter Danmark indgår partnerskab med Den Sociale Kapitalfond. Den Sociale Kapitalfond er klar til at investere 25 millioner kroner over fire år i udrulningen af IPS. Målet er at få markant flere psykisk sårbare tilbage på arbejdsmarkedet og få forankret IPS i flere kommuner.

Jannik Tharben Buchholz, der er ledende partner for sociale effektinvesteringer i Den Sociale Kapitalfond, har høje forventninger til partnerskabet, der skal løbe over fire år. ”Vi håber, at rigtig mange kommuner over hele landet vil tage imod muligheden”, siger Jannik Tharben Buchholz.

Hvad er en social effektinvestering i psykisk sårbare ledige:

  • Partnerskab mellem kommune, IPSCenter Danmark og Den Sociale Kapitalfond, der indgår aftale om et investeringsprogram med mål om at mindske andelen af psykisk sårbare borgere på offentlig forsørgelse.
  • Den Sociale Kapitalfond tilbyder risikovillig kapital med fokus på at opnå bedre livsvilkår for psykisk sårbare borgere og honorere IPS indsatsens effekt.
  • Samarbejdet tager udgangspunkt i en resultatkontrakt med aftalte betalingsbetingelser og effektmål, hvor Den Sociale Kapitalfond får tilbagebetalt sin investering, efterhånden som IPSCenter Danmark skaber de aftalte effekter

”Sammen med IPSCenter Danmark forsøger vi med partnerskabet at udforske mulighederne for at skalere IPS-tilgangen i danske kommuner via sociale effektinvesteringer. Det er en interessant tilgang, da det minimerer den økonomiske risiko og letter beslutningsprocessen for en kommune i forhold til at prøve kræfter med IPS”

Jannik Tharben Buchholz, ledende partner i Den Sociale Kapitalfond

”Med investeringen fra Den Sociale Kapitalfond skaber vi nærmest perfekte muligheder for at afhjælpe det presserende samfundsproblem med mangel på arbejdskraft samt det strukturelle problem med en gruppe på 50.000 psykisk sårbare personer, der står uden for arbejdsmarkedet”

Lars Olaf Nielsen, Direktør i IPSCenter Danmark.

Har du nogen spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål. Send en mail til kontakt@ipscenterdanmark.dk eller udfyld kontaktformularen. Vi bestræber os på at svare alle henvendelser inden 2 hverdage.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular