IPS for virksomheder

Samarbejdet melllem virksomheder og IPS-kandidaternes arbejdsforløb på virksomhederne er omdrejningspunktet i IPS-indsatsen. Herunder kan du læse mere om, hvordan vi involverer virksomhederne i IPS-indsatsen.

Ved at deltage i et IPS-forløb kan din virksomhed være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, og være med til at give et menneske, der står i en udsat position, det afsæt der skal til for at bringe dem tilbage i arbejde.

I et IPS-forløb er der mulighed for forskellige ansættelsesformer ud over ordinært job, som fx løntilskud, tilskud til voksenlærlinge og særlige vilkår ved ansættelse af fleksjobbere. I samarbejdet med arbejdsgiveren vil der være fokus på at skabe arbejdsforløb med løntimer, så IPS-kandidaten oplever at få løn for deres indsats. Udover at kandidaten kan tjene sin egen løn, er løntimer et vigtigt greb for at styrke og fastholde motivationen hos kandidaten og dermed sikre en progression i deres forløb.

I det omfang det giver mening, kan kandidaten komme i en optrænende praktik, hvor formålet er at få kandidaten tilbage i job snarest muligt eller i en udviklende praktik, hvor formålet er beskrivelse af arbejdsevne med henblik på fremtidig beskæftigelse. Det er ligeledes muligt at gennemføre hybridpraktikker hvor praktiktimer kombineres med løntimer.

IPSCenter Danmark laver jobudvikling. Det vil sige, at vi i fællesskab drøfter muligheder og tilretter opgaver ud fra kandidatens behov og kompetencer. Der er altså tale om ‘Job Development’ snarere end ‘Job Placement’.

Grundigt forarbejde sikrer et godt match

IPS bygger på ’supported employment’ tankegangen, hvor kandidaten med det samme eller med kort forberedelse, inkluderes på det ordinære arbejdsmarked.

Som virksomhed spiller du en stor rolle i at hjælpe kandidaten ind på arbejdsmarkedet. Det gode match er forudsætningen for succes for både kandidat og virksomhed, og derfor gør vi meget ud af at tale med begge parter om ønsker og forventninger.

Vi tager altid udgangspunkt i de konkrete arbejdsbehov, virksomheden har og de krav, der er til kandidaten. Vi gør et grundigt forarbejde og sørger for at fortælle virksomheden om kandidaten og dennes baggrund, så der allerede fra første møde er basis for at møde kandidaten i øjenhøjde.

Individuel støtte til kandidaten er et grundvilkår i IPS og konsulenten er ved kandidatens side både i opstarten og det videre forløb. Virksomheden har direkte og hurtig adgang til IPS-konsulenten, som løbende følger op på, hvordan det går. Støtten fortsætter, så længe kandidaten og virksomheden har behov for det.

Jeres gevinster ved at samarbejde med IPSCenter Danmark:

  • I hjælper et menneske ind på arbejdsmarkedet
  • I får en loyal medarbejder der værdsætter virksomhedens fremstrakte hånd
  • I er med til at tage et socialt ansvar
  • I får udført et konkret stykke arbejde
  • I får mulighed for at rekruttere ny arbejdskraft
  • I er med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked

Jørn Nielsen, indehaver i Jørns Haveservice i Varde, har med stor succes ansat en medarbejder via et IPS-forløb, og opfordrer andre arbejdsgivere til at gøre det samme.
”Min tilgang er, at alle skal have en chance ude på arbejdsmarkedet, selvom jeg også ved, at det kræver rummelighed som chef, hvilket jeg forsøger. For mig handler det om at udvise social ansvarlighed. Jeg har yderligere en medarbejder, der har nogle psykiske udfordringer, men også her oplever jeg, at han vokser med opgaverne. Det er blandt andet noget af det, som motiverer mig som chef, og jeg kan klart anbefale, at andre virksomheder gør det samme”

Har du nogen spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål. Send en mail til kontakt@ipscenterdanmark.dk eller udfyld kontaktformularen. Vi bestræber os på at svare alle henvendelser inden 2 hverdage.

Lars Olaf Nielsen
(+45) 51 90 56 06
lars@ipscenterdanmark.dk

Kontaktformular