Hvad er IPS?


IPS (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte) er en beskæftigelsesindsats, der er målrettet mennesker med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, og som er motiverede for at komme i job eller uddannelse. IPS-indsatsen kommer oprindeligt fra USA og metoden er i dag tilpasset danske forhold og lovgivning. IPS er en evidensbaseret metode, der hjælper flere i job eller uddannelse end andre tilsvarende indsatser.

De 8 IPS-principperKontakt os

Målet er uddannelse eller beskæftigelse

Det er målet, at mennesker, der deltager i IPS,-indsatsen, starter og fastholdes i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Det er IPS-kandidatens motivation for at komme i job og ønsker for fremtiden, der sætter retningen for kandidatens vej tilbage i arbejde.

  • IPS er en virksomhedsrettet indsats med fokus på ’Job Development’
  • IPS-konsulenten samarbejder tæt med det kommunale jobcenter
  • IPS er en tværfaglig indsats der samarbejder med en række fagpersoner som psykiater, misbrugsbehandler og mentor.
Udfyld kontaktformular

Matcher mennesker og virksomheder

IPS matcher mennesker med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, der står uden for arbejdsmarkedet, med virksomhedernes behov for arbejdskraft eller støtter mennesker i at starte og fastholde en uddannelse.

  • Samarbejdet mellem IPS-konsulenten og IPS-kandidaten beror på en tæt relation, tillid og individuel støtte.
  • Samarbejdet tager udgangspunkt i kandidatens egne præferencer og valg, og bygger på kandidatens erfaringer, styrker og ressourcer.
  • Samarbejdet omfatter en tæt dialog mellem IPS-konsulenten, IPS-kandidaten og virksomheden, og der sker en løbende opfølgning hvor kandidaten og virksomheden modtager støtte efter behov.
Læs mere om os

IPS principper

IPS er forankret i 8 principper, der sætter rammen og retningen for indsatsen. De 8 IPS-principper guider IPS-konsulenten i implementeringen af indsatsen. Sammen med indsatsmanualer og værktøjer udgør principperne metodegrundlaget for det systematiske arbejde med at støtte og vejlede IPS-kandidaten på vejen mod job eller uddannelse.

Princip #1

Målet med IPS-indsatsen er at få kandidaten i beskæftigelse på det ordinære jobmarked.

Princip #2

Alle, der har behov for det, har mulighed for at deltage. Ingen bliver ekskluderet.

Princip #3

Jobsøgning starter så hurtigt, som det er muligt, efter kandidaten er inkluderet i IPS-forløbet.

Princip #4

IPS-forløbet foregår som en integreret del af den psykiatriske behandling.

Princip #5

Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg i forhold til uddannelse og job.

Princip #6

Støtten under beskæftigelse er ikke bare midlertidig, men varer så længe der er behov for det.

Princip #7

Under IPS-forløbet får kandidaten konkret vejledning omkring sociale ydelser og arbejde.

Princip #8

IPS-konsulenterne opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet, baseret på kandidaternes ønsker.

Sådan arbejder vi med IPS

Læs mere

Job development

Læs mere

IPS for virksomheder

Læs mere

Social investering

Læs mere

Se vores cases

Læs mere