Skip til hovedindhold

Forskning

Evidens for IPS-metoden

Hos IPSCenter Danmark har vi praktisk erfaring med metoden fra det danske forskningsprojekt om IPS og fra vores egne IPS-forløb, som mere end 500 kandidater har deltaget på. Vores tal viser, at omkring 60 procent når deres mål om enten job eller uddannelse. Dette tal er mere end dobbelt så højt som andre anvendte beskæftigelsesmetoder i Danmark.

STAR og Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde den 21. december 2018 forskningsrapporten fra IPS projektet 'Inklusion', hvor IPS-metoden er afprøvet på det danske arbejdsmarked.

Projekt Inklusion viser positive resultater af en virksomhedsrettet indsats efter IPS-metoden for borgere med svære psykiske lidelser.

Virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge

En undersøgelse omhandlende beskæftigelse og traumatiserede flygtninger viser, at der er identificeret en række lovende praksisser, der har god sandsynlighed for at have gode beskæftigelseseffekter for målgruppen. Det er ud fra IPS Integration udviklet (i praksis) af IPSCenter Danmark og modellen anbefales i rapporten til Nordisk Ministerråd. 

''Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er psykisk sårbare, har symptomer på traumer eller er traumatiserede.''

IPS implimentering i Spanien

Mental sundhed og social inklusion igennem arbejdspladser. 

''Results: Since October 2013, 7 sites have adapted their own pro- grams to implement IPS. Up to September 2016, an average of 393 people with severe men- tal illness has participated in these programs quarterly. Although severe economic crisis, the percentage of working people have increased almost three fold from the beginning of the program.'' 

IPS Integration, der der er udviklet af IPSCenter Danmark. 

Kontakt os

Interesseret i at høre med om vores tilbud til dig?

Back to top