”Flere udsatte borgere skal have løntimer på en arbejdsplads”

Reformkommissionen, der netop er kommet med en lang række anbefalinger til at reformere beskæftigelsessystemet, er afsender af budskabet om, at flere udsatte borgere skal ansættes i rigtige jobs med rigtig løn.


Publiceret af:

Kategori:

Sidst opdateret:

27. juni 2023

Reformkommissionen, der netop er kommet med en lang række anbefalinger til at reformere beskæftigelsessystemet, er afsender af budskabet om, at flere udsatte borgere skal ansættes i rigtige jobs med rigtig løn. Et udsagn, der rammer lige ned i kernen af IPS-metoden. IPSCenter Danmark arbejder hver dag på at finde åbninger på arbejdsmarkedet til udsatte borgere, der lever med psykisk sygdom. Det gør vi i samarbejde med borgere, virksomheder og kommuner rundt om i landet.

Flere af de anbefalinger, der lanceres af Reformkommissionen i deres tredje og sidste delrapport Nye Reformveje 3 (reformkommissionen.dk), har direkte adresse til IPS-indsatsens principper, tilgange og metoder. Udover anbefalingen om fælles fokus på løntimer på arbejdsmarkedet, er det bl.a. anbefalingen om, at borgerens perspektiv skal være omdrejningspunktet i mødet med systemet. Det bliver desuden slået fast flere steder i rapporten, at IPS er en del af løsningen, som en af de virksomme indsatser, der fremhæves af kommissionen.

Omsat til en reel indsatsmodel, lancerede vi tidligere i år IPS Generation 3/SE, der flugter med flere af kommissionens anbefalinger, om en model, der kan hjælpe endnu flere udsatte ledige i beskæftigelse, og som netop bygger på de mest virksomme komponenter fra IPS, hvor det ikke er et krav, at borger er omfattet af psykiatrisk behandling på visitationstidspunktet.

Det bliver spændende at følge realiseringen af Reformkommissionens anbefalinger i den kommende tid, og IPSCenter Danmark står klar til at give flere udsatte borgere en ny start på arbejdsmarkedet i rigtige jobs med en rigtig løn.