Kadans historie

Mistro og en altoverskyggende forhindring spærrede for drømmen om job

Her kan du læse om syriske Kadans vej til job som maler efter 1½ år i Danmark. Kadans IPS integrationskonsulent ved IPSCenter Danmark er selv et eksempel på en IPS-succeshistorie. IPS-konsulenten hjalp Kadan i en periode på 6 måneder.


3. januar 2022Kategori: CasesPubliceret af: Ulrik Lund-Sørensen12 minutter

Kadans sagsbehandler oplyste ved forløbets start, at der var en mindre god kommunikation mellem hende og 22-årige Kadan. Situationen var gået i hårdknude, og der var ingen tillid fra Kadans side til, at kommunen reelt ønskede at hjælpe ham. Det er ofte en typisk situation for de integrationsborgere, vi får i IPS-forløb i IPSCenter Danmark, og derfor er hovedfokus altid at skabe tillid til borgeren fra første samtale.

Første møde med syriske Kadan på 22 år

IPS-Konsulenten startede med at ringe til Kadan og præsentere sig selv og forløbet. Kadan gjorde det hurtigt klart, at han havde brug for ’rigtig hjælp’. Konsulenten fortalte, at det netop er det, IPS-forløbet går ud på – at hjælpe ham med præcis den indsats, han har brug for.


Det første møde foregik i Kadans hjem, hvor han fortalte sin historie og kom ind på, at han har arbejdet som maler i Syrien og drømmer om at få et job som maler i Danmark. Men den Kadan, konsulenten mødte, havde det ikke godt. Han var ramt af angst og depression, hvilket bl.a. kom til syne i, at hans skæg var langt og uplejet, han var ensom, bange og havde isoleret sig i sin lejlighed.

Som sagsbehandleren havde fortalt, var Kadan vred på jobcenteret – han manglede svar på, hvordan han kom videre til en ny bolig. For Kadans boligsituation var altoverskyggende vigtig for ham, og fordi den var uafklaret, forhindrede den ham i at komme videre med sit liv både i forhold til job og sociale relationer.

Den altoverskyggende forhindring

Kadan boede alene i en stor 3-værelses lejlighed uden møbler i en lille landsby, hvor eneste butik var en Dagligbrugs og hvor offentlig transport til større byer var en udfordring. Og som han sagde: ”Når jeg går ud, ser jeg kun ældre mennesker. Jeg er ung og savner at mødes med andre unge.” Som følge af transportsituationen var han også stoppet på sprogskolen i en anden by, og sad altid bare alene hjemme. Kadan havde desuden opstillet et dilemma for sig selv: På den ene side sagde han: ”Jeg skal arbejde, før jeg kan flytte.” På den anden: ”Jeg kan ikke arbejde, så længe jeg bor her.”

Et af de otte IPS-principper er, at indsatsen er baseret på borgerens egne præferencer og valg. Derfor trækker konsulenten aldrig noget ned over hovedet på sine borgere. IPS-konsulenten sørger for at lytte og skabe tillid. ”Det er vigtigt, at han kan lide at snakke med mig, for det betyder, at jeg kan arbejde på at flytte ham positivt videre mod job eller uddannelse,” fortæller IPS-konsulenten. For at vise borgeren, at konsulenten er ’på hans side’, undersøgte IPS-konsulenten mulighederne for en flytning. Svaret var, at han gerne måtte flytte, hvis han kunne finde noget billigere.

Sproget er nøglen til fremtiden

Det var også et stort problem, at Kadan ikke gik på sprogskolen, for det at tale og forstå dansk er en af de allervigtigste faktorer i forhold til at komme i job som udlænding.

Kadan talte et rimeligt dansk, men ikke godt nok. IPS-konsulenten fortæller: ”Jeg sagde til ham: ”Sproget er nøglen til fremtiden. Hvis du bare sidder hjemme, så glemmer du det, du har lært på LærDansk.” Kadan sagde: ”Jeg kan ikke lide sprogskolen, for jeg er på et højere niveau end de andre. Jeg vil gerne på Dansk2.” IPS-konsulenten fortæller: ”Derfor tog jeg med Kadan hen på sprogskolen og spurgte, om han kunne komme på Dansk2. Det kunne han, hvis han fortsatte på Dansk1 et stykke tid, så lærerne kunne vurdere, om han kunne komme videre. Den præmis accepterede Kadan.”

Men der var endnu en hindring, før han kunne starte på skolen igen: Han havde ikke penge nok til at tage bussen til skolen, før han fik penge igen den første. Det drejede sig om 5 dage. IPS-konsulenten gik praktisk til udfordringen og sagde: ”Okay, hvornår skal du møde? Så vil jeg hente dig hver dag og køre dig hjem igen.”

Kadan fik konkret hjælp til at bryde sin isolation

Sideløbende havde Kadan og IPS-konsulenten også arbejdet med at få ham ud af isolationen i sin lejlighed. Den første måned i forløbet gik med at opbygge deres relation og kommunikation. Helt konkret kørte de en tur i skoven eller i byen og snakkede, så Kadan kom ud af lejligheden.

Der var en lektiecafé i byen, han boede, men han kunne ikke lide at komme der, fordi han var genert og følte, at alle kiggede på ham. IPS-konsulenten gik med ham to gange, og det viste sig hurtigt, at han godt kunne selv, så der fortsatte han med at gå.

Som mange andre unge ville Kadan gerne gå til fitness, men dels havde han ikke råd til det og dels turde han ikke gå alene. Jobcentret støtter aktiviteter, der kan bidrage til integration, og Kadan kom til at tænke på, at en dansk kvinde fra lektiecaféen, der gik i fitnesscentret måske kunne hjælpe ham. Fordi han var for genert til selv at spørge, tog IPS-konsulenten med og spurgte, om hun ville følges med ham de første par gange. Det ville hun godt. Fitnesscentret betyder, at Kadan får mere energi, men også at han kommer ud blandt danskere og får talt dansk.

Kadan når sit mål og får job som maler

Der gik en måned med bl.a. at forberede Kadan på at komme på det danske arbejdsmarked, afklare barrierer og blive stabil på skolen. Efter den tid følte Kadan sig klar til at komme i job på trods af, at hans boligsituation var uændret. Det fyldte ikke længere så meget i hans liv, fordi han var begyndt at komme ud og leve et liv blandt andre mennesker, og han havde fået kontakt til andre unge via sprogskolen.

Gennem jobcentret åbnede der sig en mulighed for, at Kadan kunne nå sit mål om at blive maler i form af en praktikplads. Men Kadan var mistroisk, for han havde tidligere dårlige oplevelser og var bange for, at det skulle blive en gentagelse. Her var Kadans tillid til IPS-konsulenten vigtig: Konsulenten foreslog, at Kadan ikke skulle sige ja eller nej med det samme, men at de sammen tog til et møde på jobcentret, hvor de kunne høre mere om tilbuddet.

Jobcentret fortalte, at en malervirksomhed havde henvendt sig til jobcentret, fordi de tilbød en praktikplads med jobmulighed efterfølgende, hvis forløbet gik godt og matchet var rigtigt. Efter mødet sagde Kadan til IPS-konsulenten: ”Jeg ved ikke, om jeg kan stole på ham. Hvad synes du?” IPS-konsulenten svarede: ”Jeg synes, du skal sige ja. Det giver erfaring og kulturindsigt, uanset hvordan det går.”

Kadan besluttede sig for at prøve en måneds praktik, og praktikken gik så godt, at han efterfølgende fik job med løntilskud. Her stoppede Kadans IPS-forløb med IPS-konsulenten og IPSCenter Danmark, da han nu var stabil og i job.

Status efter afsluttet IPS-forløb

Status efter afsluttet forløb er, at arbejdsgiveren er tilfreds med Kadan, og han gør sig umage med at udføre sit arbejde så godt – og hurtigt – som muligt.

Kadan bor stadig i den samme bolig. Han vil gerne flytte engang, men han har ikke travlt, og han ser realistisk på sin situation. Han er også blevet mere mobil, for 3 måneder inde i IPS-forløbet bad IPS-konsulenten ham tænke over, hvilke handlemuligheder han havde. En uge senere havde han købt en brugt scooter. Det er en klassisk IPS-måde at løse problematikker på.

IPS-forløbet hos IPSCenter Danmark hjalp med at åbne Kadans øjne for, at der er mange måder at se sin situation og sine muligheder på, og derfor er der ikke længere én ting, der overskygger alt andet og forhindrer, at han opnår sine drømme. For det er lige præcis det, IPS-metoden også handler om: At se sine ressourcer og vælge sin vej.

Borgeren ønsker at være anonym. Kadan er et opdigtet navn.

IPS-essensen i casen

  • IPS-konsulenten har tid – det er vigtigst.
  • IPS-konsulenten arbejder ud fra kandidatens egne præferencer og valg.
  • IPS-konsulenten opbygger tillid og viser, at han vil hjælpe kandidaten på vedkommendes præmisser.
  • IPS-integrationskonsulenten og kandidaten taler samme sprog og forstår hinanden. En tolk som mellemmand kan
  • forvrænge formidlingen af et budskab.
  • IPS-konsulenten tager kandidaten fysisk i hånden og åbner øjnene for, at der er andre muligheder.
  • IPS-konsulenten vælger ikke for kandidaten.