Gunhilds historie

IPS blev Gunhilds vej tilbage til arbejdsmarkedet

Efter flere års kamp med sine psykiske lidelser endte Gunhild i et ressourceforløb, hvor hun fik tildelt en mentor og en sagsbehandler fra Stevns Kommune, som satte hende i kontakt med en IPS-konsulent fra IPSCenter Danmark. Det blev starten på Gunhilds IPS-forløb og rejse til et bedre arbejdsliv.


5. november 2021Kategori: CasesPubliceret af: Ulrik Lund-Sørensen8 minutter

For 62-årige Gunhild Aagesdatter Thøfner afløste den ene sygemelding fra jobbet som lærer den anden i mange år på grund af stress, depression og en uopdaget bipolar lidelse, som førte til et eskalerende alkoholforbrug. Det har ekskluderet hende fra arbejdsmarkedet i længere perioder, og hun har måtte kæmpe for at finde sin vej tilbage.

Men efter et vellykket IPS-forløb i Stevns Kommune, hvor hun blev mødt af en IPS-konsulent fra IPSCenter Danmark, som evnede at se hende som et helt menneske, fik Gunhild troen på sig selv tilbage. Hun er i dag en del af arbejdsmarkedet igen med en helt ny drivkraft.

"Min IPS-konsulent spurgte mig, hvad jeg ønskede at få ud af at arbejde, og hvad jeg drømte om. Jeg havde slet ikke tænkt på mit arbejdsliv på den måde. Jeg havde nærmere tænkt på, hvad jeg som lærer burde give mine elever i stedet for at fokusere på, hvad jeg selv ville have ud af undervisningen og jobbet."

Gunhild
Deltager på IPS-forløb

Gunhild før IPS-forløbet

Gunhild arbejdede på fuldtid som folkeskolelærer, indtil hun i 2009 blev ramt af stress og depression, som i løbet af tre år førte til flere sygemeldinger fra jobbet og et eskalerende alkoholforbrug.


Efter en skilsmisse, psykologhjælp og døgnbehandling for sit alkoholmisbrug kom Gunhild tilbage til arbejdsmarkedet for en stund, hvor hun arbejdede som lærer på Odsherred Skole. Men også her oplevede Gunhild fortsat vanskeligheder på arbejdspladsen, og hun havde svært ved at gennemføre dagligdagen som lærer. I 2015 blev hun diagnosticeret med bipolar lidelse, som medførte, at hun endnu en gang var nødsaget til at sætte sit arbejdsliv på standby.

Sygemeldingerne satte stor tvivl hos Gunhild om, hvorvidt hun overhovedet kunne vende tilbage til lærerfaget. Hun forsøgte derfor at gå andre veje og søgte flere pædagogiske stillinger – dog uden held, da hun hverken var rask eller kvalificeret til de stillinger, hun søgte.

Efter flere års kamp med sine psykiske lidelser endte Gunhild i et ressourceforløb, hvor hun fik tildelt en mentor og en sagsbehandler fra Stevns Kommune, som satte hende i kontakt med en IPS-konsulent fra IPSCenter Danmark. Det blev starten på Gunhilds IPS-forløb og rejse til et bedre arbejdsliv.

Anerkendelse og tiltro fra IPS-konsulenten

Gunhild fik hurtigt tilbudt et IPS-forløb hos IPSCenter Danmark, som hun begyndte i foråret 2017. I begyndelsen frygtede hun, at det var umuligt for hende at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Gunhild blev dog mødt af en helt ny tilgang til arbejdsmarkedet fra sin IPS-konsulent, som gav hende større håb for fremtiden:

”IPS-forløbet gav med det samme rigtig god mening for mig, fordi jeg følte mig anerkendt som menneske. Gennem mit IPS-forløb har jeg følt mig forstået og er blevet set som et helt menneske – ikke kun på mine diagnoser og situation som arbejdsløs. Det har betydet meget for mig, at jeg er blevet mødt af en IPS-specialist, som har troet på mig,” fortæller Gunhild og fortsætter:

”Min IPS-konsulent spurgte mig, hvad jeg ønskede at få ud af at arbejde, og hvad jeg drømte om. Jeg havde slet ikke tænkt på mit arbejdsliv på den måde. Jeg havde nærmere tænkt på, hvad jeg som lærer burde give mine elever i stedet for at fokusere på, hvad jeg selv ville have ud af undervisningen og jobbet.”

Tæt kontakt og udvikling under hele IPS-forløbet

Gunhild fremhæver særligt sin IPS-konsulent som afgørende for hendes udvikling under hele IPS-forløbet:

”Min IPS-konsulent har fulgt mig tæt og fungeret som en tryg autoritet for mig, som jeg altid har kunnet komme i kontakt med, når der var behov for det.”

Gunhilds IPS-konsulent gav hende overskud til at turde at kaste sig ud i en praktik på en folkeskole. Praktikken var muligvis lidt forhastet for Gunhild, men IPS-konsulenten blev en god sparringspartner og støtte for Gunhild, som hjalp hende med at tackle de svære udfordringer. Det har ifølge hende været en afgørende drivkraft for, at hun i dag er kommet tilbage til arbejdsmarkedet:

”Min mentor har haft en oprigtig interesse i at lære mig at kende både socialt og privat på en måde, jeg aldrig har oplevet tidligere. Jeg er blevet støttet på de områder, hvor behovet til enhver tid har været størst, hvad enten det så gjaldt min psykiske lidelse, min arbejdssituation eller min evne og lyst til at se frem i tiden,” fortæller hun.

IPS-forløbet gjorde Gunhild til et stærkere menneske

Gunhild har siden august 2018 arbejdet som lærer for unge mellem 16-25 år, der har særlige behov og derfor går på en Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Gunhild startede på 12 timer, mens hun stadig var i IPS-forløb. Nu hvor IPS-forløbet er afsluttet, er hun kommet i ordinær beskæftigelse.

IPS-forløbet har skabt grobund for, at Gunhild i dag arbejder med noget, hun godt kan lide. Hun er fast kontaktlærer for en elev på STU og har også ansvar for det kreative værksted. Gunhild har været i IPS-forløb i cirka halvandet år og har afsluttet sit IPS-forløb hos IPSCenter Danmark i starten af januar 2019. Hun er erklæret raskmeldt og tjener nu sine egne penge.

IPS-essensen i casen

  • IPS-konsulenten imødekommer og lytter til den enkelte kandidats behov
  • IPS-konsulenten anerkender kandidaten som et helt menneske
  • IPS-konsulentens støtte og tiltro skaber større selvtillid og motivation
  • IPS-forløbet foregår i trygge rammer
  • IPS-konsulenten er tilgængelig for kontakt under hele forløbet
  • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet styrker kandidatens psyke