Med IPS turde Anna tro på sin gamle drøm

Da Anna fik støtte i et IPS-enkeltpladsforløb, fik hun modet til at tro på sin gamle drøm om at åbne et bed & breakfast – og gå efter den. Anna på 41 år havde været sygemeldt i 1½ år på grund af belastningsreaktion og stress, da hun fik tilbudt et IPS-forløb ved IPSCenter Danmark. IPS-konsulent Mona Jensen hjalp Anna i en periode på 5 mdr. Her kan du læse om Annas vej til raskmelding og selvforsørgelse.

I oplysningerne fra Annas jobcenter, stod der, at formålet med IPS-forløbet var, at Anna kom tættere på arbejdsmarkedet, og gerne i job eller uddannelse. Der stod også, at skånehensyn forventedes at vare måneder. ”Det fortæller mig, at Anna er sårbar. Jeg læser sjældent en borgers sygehistorik, inden jeg har mødt vedkommende selv, for jeg foretrækker at danne mit eget indtryk af personen først,” fortæller IPS-konsulent Mona.

Mødet med Anna på sygedagpenge gennem 1½ år

Ved første møde med Anna mødte Mona en kvinde, der var ekstremt træt, ked af det, ulykkelig, grådlabil og præget af indre uro. Eksempelvis blev hendes stress aktiveret, fordi hun skulle hente en brochure om IPS oppe på jobcenteret.

Drømmen foldede sig ud

Anna har en baggrund som socialpædagog og havde talt med sit jobcenter om, at øvrige interessante stillinger kunne være gartner, receptionist eller landbrugskonsulent. Ved andet møde talte IPS-konsulenten og Anna om realismen i at komme tilbage som socialpædagog eller alternativt tage en ny uddannelse som landbrugskonsulent. Mona undersøgte nysgerrigt, om Anna gjorde sig andre tanker om job, og så kom den gamle drøm forsigtigt frem: Da hun for år tilbage købte hus sammen med sin mand, talte de om, at stedet ville være perfekt egnet til at drive et bed & breakfast evt. suppleret med salg af haveprodukter.

Var målet realistisk?

Mona var på rundvisning på stedet og kunne se, at det projekt bestemt var realistisk. En af grundene til, at drømmen var røget i baggrunden var, at Anna havde følelsen af, at jobcentret gerne ville have, at hun skulle ud at have job så hurtigt som muligt – og så var der tvivlen om, hvorvidt det i det hele taget kunne lade sig gøre at leve af det. IPS går kandidatens vej og finder ind til det, der motiverer vedkommende. Derfor lagde Anna og Mona en plan for at undersøge, om det var en realistisk mulighed for Anna at udleve drømmen.

Annas mand blev inddraget tidligt i snakken for at høre, om det var et fælles mål, og om der var mulighed for, at de kunne klare en virksomhedsopstart økonomisk. Han var helt med på, at det var en god idé.

Virksomhedspraktik var det perfekte match og styrker drømmen

Tre uger inde i IPS-forløbet fik de etableret en virksomhedspraktik ved et andet bed & breakfast for at få viden, kigge på praktiske arbejdsområder og opdage opmærksomhedspunkter. Grunden til, at Anna så hurtigt blev klar til praktik, var, at hun blev motiveret og løftet af udsigten til at kunne forfølge det, hun allerhelst ville med sit arbejdsliv.

Samtidig var Anna usikker på, om det var realistisk for hende, så det blev en ’snuse-praktik’. Det vil sige, at hun kunne få ro og tryghed i, at hun ’bare’ skulle bruge den til at undersøge nogle ting, at alle muligheder stadig var åbne, og ikke at ”nu har jeg valgt retning og sidder i saksen”.

Praktikken tog hensyn til hendes skånebehov for bl.a. ro, forudsigelige arbejdstider og få støjbelastninger. Hun var afsted to gange om ugen i 3-4 timer. Det viste sig at være et optimalt sted for Anna, et perfekt match. Hun kunne bl.a. bruge det til at mærke efter, om hun havde energi, lyst og drive til at forfølge drømmen, og undersøge realismen i forhold til at leve af det.

Sideløbende havde hun samtaler med Mona, hvor de arbejdede med Annas uro og usikkerhed, som hun fik teknikker til at håndtere.

Fra delvis raskmelding til selvforsørgende

Tre-fire måneder inde i IPS-forløbet raskmeldte Anna sig 15 timer om ugen, og begyndte at arbejde aktivt med planerne om at etablere bed & breakfast. Hun var stadig i overvejelsesfasen, og kom i en anden praktik i en virksomhed hos en kvinde, der havde mange input til det at skulle starte og drive selvstændig virksomhed. Anna gik fantastisk i spænd med ejeren, og allerede i praktikken talte de om, at når hun startede selv, så kunne hun fortsætte med at arbejde der nogle timer for at supplere indkomsten.

På dette tidspunkt arbejdede Anna mere målrettet på at blive selvstændig, og i den proces holdt konsulenten øje med, hvor langt hun var i sin udvikling, om de gik for stærkt eller for langsomt frem. Efter 5 måneders IPS-forløb var Anna 100 % raskmeldt og klar til at stå på egne ben. I sit eget bed & breakfast.

Er IPS-forløbet for godt til at være sandt?

Det kan måske lyde som om, det har været let og ligetil for Anna, men hun har kæmpet utrolig hårdt for at nå sit mål. Ved siden af sin egen sygdom har hun også været igennem en svær periode i familien, som naturligt tærede på hendes overskud. En stor del af succesen skyldes også, at hun på egen hånd har arbejdet med meditation og andre tips til mestringsstrategier, hun blev præsenteret for af konsulenten.

I starten var udfordringen, at Anna slog sig selv lidt oven i hovedet, fordi hun tvivlede på, om det, de arbejdede efter, var godt nok ifølge jobcentret – eller om hun skulle gå efter det faste lønmodtagerarbejde. Hun havde svært ved at tro på IPS, for det lød i hendes ører for godt til at være sandt, at hun fik dette tilbud.

Det afgørende for Anna var, at hun fik troen på, at hun kunne få støtte til at komme i mål med sin drøm. At hendes fremtid ikke var at skulle ud af døren hver dag og varetage et almindeligt lønarbejde – en tanke der aktiverede hendes stress og uro.

At tro på og følge borgeren

Som IPS-konsulent tror vi altid på borgeren, og vi følger borgeren. Vores profil er både proces- og resultatorienteret, for vi skal kunne være i det, der sker, men uden at tabe målet af syne.

Det, der skete med Anna var, at hun blev set. IPS-konsulenten har set hendes ressourcer og troet på hende fra starten af forløbet. Langsomt begyndte Anna at tro på IPS, på Mona og det, de var på vej hen imod. Derfor nåede hun sit mål.

Status efter afsluttet IPS-forløb

Her giver vi ordet til Anna selv: ”Alt går godt, vi har haft mange gæster i løbet af sommeren, og har fast en kunde et par dage om ugen. For at få økonomien til at løbe rundt, har jeg et lille minijob, hvor jeg kører en handicappet pige rundt, og jeg skal til at arbejde 3-4 timer om ugen hos den gårdbutik, jeg var i anden praktik hos. Jeg kæmper stadig med mig selv, til at få tid og plads til at være den, jeg er, og jeg bruger stadig mine strategier, som Mona lærte mig. Det var det helt rigtige tidspunkt, IPS-forløbet kom ind i mit liv på.”

Borgeren ønsker at være anonym. Anna er et opdigtet navn.


IPS-essensen i casen

  • Diagnose ingen hindring – IPS-konsulenten møder mennesket, før hun ser på diagnose eller sygejournal.
  • Det rette Job Match er afgørende, så borgeren får en succesoplevelse og motivation.
  • Place, then train – ud i praktik så hurtigt som muligt.
  • IPS-konsulenten tror på borgeren og ser hendes ressourcer.
  • IPS-konsulenten går borgerens vej – hele vejen.
  • IPS-konsulenten taber aldrig målet af syne – heller ikke når det er svært at blive på vejen.

Vil du høre mere om IPSCenter Danmarks IPS-forløb? Ring på tlf. 51 90 56 06 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk