Skip til hovedindhold

IPSCenter Danmark hjælper de danske jobcentre med borgere ud fra IPS-metoden. 

Læs her, hvordan kommunerne er blevet stærkere som enkel organisation.

Case

Hjørring kommune


’’Man bliver enormt inspireret af den måde IPS Center Danmark ser tingene på, da de ser tingene på en helt anden måde end vi normalt gør som jobcenter. Man får tit sådan nogle ah-ha oplevelser, når de sætter tingene på spidsen.’’ 
– Karina, IPS-konsulent Hjørring

Hjørring kommune indgik i xxxx et samarbejde med IPSCenter Danmark, hvorved Hjørring havde et ønske om .... 

Hvad har projektet/IPS metoden gjort for dem og hvad har IPS hjulpet dem med. 

Hvorfor IPS-metoden?

Filosofien bag IPS og i vores arbejde med borgere i IPS-forløb er ’diagnose ingen hindring’: Place first, then train. Med den rette støtte og det rette match lykkes det at komme i job eller uddannelse.

IPSCenter Danmark er specialister i IPS-metoden, fordi den virker. Vi ønsker at hjælpe jobcentrene ved at uddanne IPS-konsulenter ud fra IPS-metoden. Som IPS-konsulent matcher du mennesker med psykisk diagnose eller sårbarhed med virksomhedernes behov for arbejdskraft eller støtter disse mennesker i at påbegynde og fastholde en uddannelse.

’’Jeg er vild med den tankegang IPS Center Danmark har. Hele det her mindset i forhold til mennesket og den tilgang de har til de her mennesker. Det er fedt.’’ 
– Sune, IPS-konsulent Hjørring
Vi tror på det, vi gør – og det skaber resultater

Det afgørende for et godt resultat er, at IPS-konsulenten tror på, at kandidaten er i besiddelse af styrker, talenter, erfaringer og færdigheder, der kan udnyttes på arbejdsmarkedet. Vi uddanner derfor IPS-konsulenter ud fra at de skal være kreativ og vedholdende i problemløsningen. 

’’Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker og tanker. Det er det, at vi arbejder ud fra. Det er det metoden formår at få os til.’’ 
- Camilla, IPS-konsulent Hjørring

IPS-metoden gjorde Hjørring Kommune stærkere

’’Det har betydet utroligt meget for jobcenter Hjørring, at få et nyt mindset ind under uden som IPS Center Danmark giver og tilbyder i deres uddannelsesforløb.’’ - Camilla, IPS-konsulent Hjørring 

Hjørring Kommune har igennem IPS-center Danmark uddannet xx antal IPS-konsulenter ud fra IPS-metoden. Det har styrket og gavnet jobcentret, da de har oplevet en markant stigning af kandidater, der er kommet i job eller uddannelse. Det skyldtes, at jobcentret og konsulenterne ud fra IPS-metoden har lært at arbejde ud fra det enkelte menneske ved at se hele billedet.

’’At arbejde ud fra mennesket og at kigge fremad i stedet for tilbage, gør at jeg som konsulent tror på borgeren og lader dem sætte stenene. Det flytter borgeren enormt langt!’’ – Karina, IPS-konsulent Hjørring.

Med IPS-meotden arbejde man med alle aspekter og der skabes tid til 1:1 samarbejdet, hvor kandidaten støttes fra A til B hele vejen igennem. Med IPS-metoden får jobcentret redskaber til at opfylde kandidatens ønsker og drømme. Vi giver jobcentret værktøjer, der styrker konsulentens kompetencer indenfor beskæftigelse og i at møde kandidaten, hvor de er. 

’’Hvis i vil have nogle resultater i ikke har i dag, så skal i tage at hyre IPSCenter Danmark til at give jer et uddannelsesforløb i IPS-metoden.’’- Sune, IPS-konsulent Hjørring

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om vores tilbud til jobcentre om IPS-forløb? 

Back to top