Nytårshilsen fra IPSCenter Danmark

IPSCenter Danmark ønsker vores samarbejdspartnere og netværk et Godt Nytår. Vi ser frem til at fortsætte eksisterende samarbejder og starte nye indsatser i 2024, der hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med at finde fodfæste i arbejdslivet.

2024 ser ud til at blive et år, der står i forandringens tegn på beskæftigelsesområdet. En konkret pejling på de nye rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen får vi til sommer, når Regeringens nedsatte ekspertgruppe kommer med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. I IPSCenter Danmark ser vi frem til at få en afklaring om den fremtidige organisering og prioritering af beskæftigelsesindsatsen, og vi forventer, at IPS-metodens mindset, principper og tilgange, fortsat vil stå stærkt i arbejdet med at hjælpe de mennesker, der udover ledighed, kæmper med komplekse sociale, fysiske og psykiske udfordringer på deres vej tilbage i job eller uddannelse.

Der er fortsat stor opmærksomhed omkring IPS-metodens virkningsfulde svar på at bringe nogle af de mest udsatte mennesker fra ledighed og ind i fællesskabet på en arbejdsplads, hvilket bl.a. kom til udtryk i Reformkommissionens rapport om nye veje til at få flere udsatte unge og voksne tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Her var en af anbefalingerne fra Reformkommissionen at udbrede brugen af IPS og IPS UNG til at hjælpe de knap 200.000 unge og voksne, der mere eller mindre permanent er på offentlig forsørgelse.

IPSCenter Danmark kigger også ind i et 2024, hvor vi i løbet af de kommende måneder vil præsentere andre og helt nye bud på, hvordan vi hjælper og støtter endnu flere ledige med forskellige udfordringer og udsathed i at finde vej til beskæftigelse eller uddannelse. Det gør vi blandt andet ved at tage IPS-metoden i anvendelse med nye virkemidler og for en bredere målgruppe, så flere mennesker, der lever i udsatte positioner, kan profitere af den virkningsfulde indsats. Hvis du er nysgerrig, så følg med på vores hjemmeside og LinkedIn.


SIND og IPSCenter Danmark indgår partnerskab om udvikling af ny virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare unge

Indsatsen vil stå på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks evidensbaserede principper og primære elementer. Der arbejdes med virksomme elementer som match med virksomheder, individuel vejledning og støtte, og et tæt samarbejde med psykiatrien, samtidig med at de unge tilbydes netværksaktiviteter med andre unge, sundhedsfremmende aktiviteter, og pårørendestøtte for at skabe en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Udover et samarbejde mellem SIND og IPSCenter Danmark skal partnerskabet omfatte 2-3 kommuner, der vil indgå i udviklingen af ungeindsatsen. Der skal samarbejdes tæt med psykiatrien, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra ungegruppen skal involveres aktivt i alle faser af udviklingsprocessen. Samarbejdet vil også involvere en eller flere almennyttige fond.

Den 22. marts blev der afholdt workshop i Aarhus, hvor vi samlede en kreds af kommuner, psykiatri, interesseorganisationer, virksomheder og fonde til en udviklingssession. Formålet med workshoppen var at få viden og inspiration til indholdet af ungeindsatsen, og samtidig søge en bredere kreds af samarbejdspartnere, der sammen med SIND og IPSCenter Danmark vil udvikle og implementere indsatsen. Der var en livlig debat og brainstorm af ideer blandt de mere end 40 deltagere og materialet fra workshoppen bliver nu bearbejdet til en samlet projektbeskrivelse.

”Det var en super inspirerende dag og en fornøjelse at mødes med forskellige fagpersoner, som alle på den ene eller anden måde havde stor interesse i at forme en indsat for de mest udsatte unge i vores samfund. Dagen blev faciliteret på bedste vis, og det fungerede godt, at vi fik plads til at tale om både udfordringer, erfaringer og ideer.” Rikke Præcius, Projektleder, Ringkøbing-Skjern Kommune