Nytårshilsen fra IPSCenter Danmark

IPSCenter Danmark ønsker vores samarbejdspartnere og netværk et Godt Nytår. Vi ser frem til at fortsætte eksisterende samarbejder og starte nye indsatser i 2024, der hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med at finde fodfæste i arbejdslivet.

2024 ser ud til at blive et år, der står i forandringens tegn på beskæftigelsesområdet. En konkret pejling på de nye rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen får vi til sommer, når Regeringens nedsatte ekspertgruppe kommer med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. I IPSCenter Danmark ser vi frem til at få en afklaring om den fremtidige organisering og prioritering af beskæftigelsesindsatsen, og vi forventer, at IPS-metodens mindset, principper og tilgange, fortsat vil stå stærkt i arbejdet med at hjælpe de mennesker, der udover ledighed, kæmper med komplekse sociale, fysiske og psykiske udfordringer på deres vej tilbage i job eller uddannelse.

Der er fortsat stor opmærksomhed omkring IPS-metodens virkningsfulde svar på at bringe nogle af de mest udsatte mennesker fra ledighed og ind i fællesskabet på en arbejdsplads, hvilket bl.a. kom til udtryk i Reformkommissionens rapport om nye veje til at få flere udsatte unge og voksne tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Her var en af anbefalingerne fra Reformkommissionen at udbrede brugen af IPS og IPS UNG til at hjælpe de knap 200.000 unge og voksne, der mere eller mindre permanent er på offentlig forsørgelse.

IPSCenter Danmark kigger også ind i et 2024, hvor vi i løbet af de kommende måneder vil præsentere andre og helt nye bud på, hvordan vi hjælper og støtter endnu flere ledige med forskellige udfordringer og udsathed i at finde vej til beskæftigelse eller uddannelse. Det gør vi blandt andet ved at tage IPS-metoden i anvendelse med nye virkemidler og for en bredere målgruppe, så flere mennesker, der lever i udsatte positioner, kan profitere af den virkningsfulde indsats. Hvis du er nysgerrig, så følg med på vores hjemmeside og LinkedIn.


IPS UNG hjalp Cecilia med ADD og autisme ind på arbejdsmarkedet: Jeg har fået mere ro i livet

Gennem Ungeværket i Halsnæs Kommune blev Cecilia tilbudt at starte i ’IPS UNG’. I forløbet, hvor Cecilia fik individuel støtte fra hendes IPS-konsulent, deltog i netværksgruppe med andre unge og var i praktikforløb hos forskellige arbejdsgivere, fandt hun sin vej ind på arbejdsmarkedet i et job som assistent i Miljø- og teknikforvaltningen i Halsnæs Kommune. Det nye job har haft afgørende betydning for Cecilias trivsel og tro på fremtiden.

– At jeg fandt et praktikforløb, som tilgodeså min situation, og at jeg efterfølgende er blevet ansat, betyder alt for mig. Det har givet mig en større ro i mit liv, og jeg føler virkelig, at jeg får noget ud af min dag, når jeg har været på arbejde. Så skal jeg ikke kæmpe med dårlige følelser, og det er en stor lettelse. På jobbet får jeg en dejlig fællesskabsfølelse, og samtidig er de gode til at tage hensyn til min diagnose, som ofte gør, at jeg mister koncentrationen og motivationen. Det gør mig tryg, og jeg er virkelig lettet over at have fundet en god vej ind på arbejdsmarkedet. Det giver mig håb og tro på fremtiden, fortæller Cecilia S. Nielsen.

En glad arbejdsgiver

Cecilias kollega med ansvar for oplæring, Per Hauge, der er miljøsagsbehandler i Halsnæs Kommune, er meget begejstret for den nye medarbejder.

– Cecilia har været utrolig hurtig til at sætte sig ind i tingene her i afdelingen, og hun er en kæmpe gevinst for os. Hun startede med hurtigt at få godt styr på vores sagsstyringssystem, og fordi hun er så dygtig og har store it-kundskaber, har vi nu udvidet hendes arbejdsopgaver til også at omfatte myndighedsarbejde eksempelvis ved nedsivningsanlæg. Samtidig er hun både venlig, sød og meget tolerant over for de mennesker, hun mødes og omgås med, fortæller Per Hauge.

Gruppeforløb som en del af IPS UNG

Forløbet op til Cecilia S. Nielsens praktik og efterfølgende ansættelse i Halsnæs Kommune blev håndteret af IPSCenter Danmark, og ifølge Ronny Højgaard Larsen, der er IPS-konsulent hos IPSCenter Danmark, har et skræddersyet forløb været nøglen til Cecilias succes.

– Cecilia har sammen med andre kandidater deltaget i et såkaldt IPS Ung forløb. Det indeholder en sammensætning af, hvad vi kalder traditionelle greb, hvor indsatsen og indholdet er 100 procent tilpasset til en unge-målgruppe. Her har gruppeelementet, hvor de unge møder ligestillede, som kæmper med de samme ting, vist sig meget effektivt, da det giver mange af kandidaterne øget motivation og tro på fremtiden, siger Ronny Højgaard Larsen.

Han fortæller samtidig, at man i forløbet har gjort meget ud af at tage et solidt udgangspunkt i de unges eget tempo, ønsker og behov med respekt for, at der altid skal være plads til pitstops og omveje i en i forvejen fastlagt plan.

Læs mere om Cecilias oplevelser med IPS og hendes succesfulde indgang til arbejdslivet i artiklen: Cecilia med autisme og ADD fik det dårligt af at gå derhjemme: Afgørende indsats fik hende i job i Avisendanmark.dk.


”Flere udsatte borgere skal have løntimer på en arbejdsplads”

Reformkommissionen, der netop er kommet med en lang række anbefalinger til at reformere beskæftigelsessystemet, er afsender af budskabet om, at flere udsatte borgere skal ansættes i rigtige jobs med rigtig løn. Et udsagn, der rammer lige ned i kernen af IPS-metoden. IPSCenter Danmark arbejder hver dag på at finde åbninger på arbejdsmarkedet til udsatte borgere, der lever med psykisk sygdom. Det gør vi i samarbejde med borgere, virksomheder og kommuner rundt om i landet.

Flere af de anbefalinger, der lanceres af Reformkommissionen i deres tredje og sidste delrapport Nye Reformveje 3 (reformkommissionen.dk), har direkte adresse til IPS-indsatsens principper, tilgange og metoder. Udover anbefalingen om fælles fokus på løntimer på arbejdsmarkedet, er det bl.a. anbefalingen om, at borgerens perspektiv skal være omdrejningspunktet i mødet med systemet. Det bliver desuden slået fast flere steder i rapporten, at IPS er en del af løsningen, som en af de virksomme indsatser, der fremhæves af kommissionen.

Omsat til en reel indsatsmodel, lancerede vi tidligere i år IPS Generation 3/SE, der flugter med flere af kommissionens anbefalinger, om en model, der kan hjælpe endnu flere udsatte ledige i beskæftigelse, og som netop bygger på de mest virksomme komponenter fra IPS, hvor det ikke er et krav, at borger er omfattet af psykiatrisk behandling på visitationstidspunktet.

Det bliver spændende at følge realiseringen af Reformkommissionens anbefalinger i den kommende tid, og IPSCenter Danmark står klar til at give flere udsatte borgere en ny start på arbejdsmarkedet i rigtige jobs med en rigtig løn.


Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe

Med en donation på 4.5 millioner kr. fra Det Obelske Familiefond går IPSCenter Danmark sammen med SIND Erhverv, EGGS Design, Defactum og Gladsaxe Kommune om at udvikle en ungeindsats, der står på IPS-indsatsens evidensbaserede principper og metoder, og samtidig går nye veje i støtten til psykisk sårbare unge. Det sker bl.a. ved at afsøge mulighederne for en styrket brobygning til psykiatrien, udvikling af nye greb i virksomhedssamarbejdet, involvering af pårørende/frivillige, og gruppeforløb hvor de unge bygger netværk med hinanden.

Gennem en årrække har IPSCenter Danmark samarbejdet med Gladsaxe Kommune om udbredelsen af IPS i kommunen både i form af uddannelse af jobcentrets medarbejdere i IPS-metoden, og gennem vores egne IPS-konsulenter der har ydet støtte til psykisk syge borgere på deres vej tilbage til arbejdslivet. Med ungeprojektet (IPS Ung) udvider vi nu samarbejdet hvilket får opbakning fra borgmesteren i Gladsaxe Kommune.

Mistrivsel blandt unge er en kæmpe udfordring for hele vores samfund, og vi er utrolig optaget af, hvordan vi hjælper vores sårbare unge til at få den selvtillid, identitet og trivsel, der kommer af at få uddannelse og komme i job. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til vores nye samarbejde med Sind Erhverv og IPSCenter Danmark om at gå helt nye veje for at hjælpe vores sårbare unge til at finde deres rette hylde og plads i livet, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

[Link til pressemeddelelse om indsatsen: Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe]


SIND og IPSCenter Danmark indgår partnerskab om udvikling af ny virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare unge

Indsatsen vil stå på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks evidensbaserede principper og primære elementer. Der arbejdes med virksomme elementer som match med virksomheder, individuel vejledning og støtte, og et tæt samarbejde med psykiatrien, samtidig med at de unge tilbydes netværksaktiviteter med andre unge, sundhedsfremmende aktiviteter, og pårørendestøtte for at skabe en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Udover et samarbejde mellem SIND og IPSCenter Danmark skal partnerskabet omfatte 2-3 kommuner, der vil indgå i udviklingen af ungeindsatsen. Der skal samarbejdes tæt med psykiatrien, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra ungegruppen skal involveres aktivt i alle faser af udviklingsprocessen. Samarbejdet vil også involvere en eller flere almennyttige fond.

Den 22. marts blev der afholdt workshop i Aarhus, hvor vi samlede en kreds af kommuner, psykiatri, interesseorganisationer, virksomheder og fonde til en udviklingssession. Formålet med workshoppen var at få viden og inspiration til indholdet af ungeindsatsen, og samtidig søge en bredere kreds af samarbejdspartnere, der sammen med SIND og IPSCenter Danmark vil udvikle og implementere indsatsen. Der var en livlig debat og brainstorm af ideer blandt de mere end 40 deltagere og materialet fra workshoppen bliver nu bearbejdet til en samlet projektbeskrivelse.

”Det var en super inspirerende dag og en fornøjelse at mødes med forskellige fagpersoner, som alle på den ene eller anden måde havde stor interesse i at forme en indsat for de mest udsatte unge i vores samfund. Dagen blev faciliteret på bedste vis, og det fungerede godt, at vi fik plads til at tale om både udfordringer, erfaringer og ideer.” Rikke Præcius, Projektleder, Ringkøbing-Skjern Kommune


IPSCenter Danmark tilbyder psykologhjælp online fra We.Care

Hvad vi tilbyder

For IPS-kandidater, der har brug for støtte fra en psykolog til at overkomme barrierer i forbindelse med opstart og fastholdelse fx i et virksomhedsforløb, tilbyder vi et klippekort med 3, 5 eller 10 psykologsamtaler alt efter behov og ønsker. Det er målet, at psykologsamtalerne skal være med til at støtte og fastholde kandidaterne i indsatsen, når der opstår situationer, hvor de bliver udfordret i jobbet eller privatlivet på baggrund af omstillingen fra ledig til beskæftigelse.

Formål og udbytte for IPS-kandidaten

  • Psykologen har fokus på de oplevelser og reaktioner, der gør det udfordrende for IPS-kandidaten at være på arbejdspladsen, for at hjælpe dem i gang og fastholde dem i deres virksomhedsforløb.
  • Psykologen hjælper IPS-kandidaten til at afsøge handlemuligheder og giver relevante værktøjer.
  • IPS-kandidaten føler sig bedre rustet til at håndtere udfordringer, og bruge egne ressourcer til at navigere i svære eller komplekse situationer på arbejdspladsen.

Læs mere om samarbejdet med We.Care og mulighederne for supplerende psykologsamtaler her: We.Cares hjemmeside: IPS | We.Care®


IPS-forløb løser et samfundsproblem og giver loyale medarbejdere

Denne artikel er skrevet af Mathias Banke og oprindeligt udgivet på Erhvervslivodense.dk.

GEVINST: IPSCenter Danmark i Odense hjælper personer med psykiske lidelser i arbejde gennem IPS-forløb - skræddersyede forløb, hvor en IPS-konsulent, den ledige og en arbejdsgiver sammen tilpasser arbejdet til den enkeltes udfordringer.

IPS står for "individuelt planlagt job eller uddannelse med støtte".

Lars Olaf Nielsen er ejer og direktør af IPSCenter Danmark. Han fortæller her, hvad man som arbejdsgiver får ud af at deltage i et IPS-forløb, og hvordan man sørger for, at forløbet fungerer bedst muligt.

- Først og fremmest handler det om at møde mennesket i øjenhøjde der, hvor de er - og ikke sætte andre særlige foranstaltninger op, end hvad der er aftalt. Mennesker med psykiatriske problematikker vil langt hen ad vejen gerne bare opfattes som almindelige og ikke have nogen særbehandling. De vil bare gerne have nogle muligheder.

- Det har noget at gøre med en simpel tilrettelæggelse af arbejdet, men hvis man gør det, kan man få løst nogle konkrete opgaver, man kommer til at gøre en kolossal forskel for et menneske, og du får en toployal medarbejder, som vil gå igennem ild og vand for din virksomhed.

Hvorfor bør man som arbejdsgiver deltage i et IPS-forløb?

- Du hjælper et menneske med en psykiatrisk problematik eller problematiske sociale omstændigheder, som du gør en forskel for. Du er med til at flytte et menneske fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse, og det er både nyttigt for virksomhederne, samfundet og den enkelte især.

- Man får også en loyal medarbejder, som værdsætter virksomhedens fremstrakte hånd. Man er med til at udføre et socialt ansvar, man får udført konkrete arbejdsopgaver, og man får mulighed for at rekruttere arbejdskraft. Man er i og for sig som virksomhed eksponent for at tage et socialt ansvar, og som regel smitter det af på virksomhedens kultur og de øvrige medarbejdere i virksomheden.

- Langt de fleste synes, det er fedt at gøre en forskel.

- Derudover skal det kunne hænge sammen. Det er ikke en social støtteforanstaltning i den forstand. Vi taler om arbejde til lige løn, så man skal aldrig gøre det af medlidenhed for eksempel. Det vil vi gerne være fri for. Vi vil gerne have, at man tager et aktivt tilvalg og hjælper denne gruppe af mennesker i beskæftigelse.

Hvordan kan man som arbejdsgiver bidrage til et godt IPS-forløb?

- Vær indstillet på en fleksibel tilrettelæggelse af opgaverne. Har du en kandidat, som ved opstart af beskæftigelsesforløbet er i gang med at omlægge sin medicin - et klassisk eksempel - kan det give nogle symptomer og være udslagsgivende for personens trivsel og velbefindende.

- Et af de typiske symptomer er, man kommer til at lide af søvnløshed, så man ligger og vender og drejer sig om natten, mens vi andre sover. Klokken fem om morgenen falder man i en dyb søvn og vågner først igen ved 12-13 tiden. Der er man først parat til at gå på arbejde klokken 15. Så skal vi ud at finde det jobmatch, hvor det kan lade sig gøre.

- Det kan også være, at der skal fleksibilitet til i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne i forhold til, hvor mange beskeder den ansatte kan modtage ad gangen, og om de har en fast kontaktperson at kunne gå til. Det kan være noget med, hvor kan man holde en pause, hvis det indre system er ved at brænde ned. Det kan faktisk lade sig gøre rigtig mange steder - flere end man lige regner med.

- Foranstaltningerne er sjældent permanente. Ofte ser man et udviklingsforløb, hvor graden af støtteomstændigheder måske udfases eller justeres, så det er knapt så omfattende, når kandidaten har fundet sig til rette på arbejdspladsen.

- Vi har en succeshistorie med Martin på vores hjemmeside, som led af svær ADHD og selvmedicinerede sig med hash og levede bag nedrullede gardiner. Efter et år som VVS'er, lever han et helt andet liv i dag. Han er medicinfri og har lagt sin hash på hylden. Han har rettet ryggen og har et stift blik i øjnene. Det havde han ikke et år forinden, og han trives i dag fantastisk i det fleksjob, han har fået i Svendborg.

- Det er nogle af de transformationer, der sker, når man rækker hånden ud og laver de foranstaltninger, som IPS-konsulenten er med til at tilrettelægge sammen med arbejdsgiveren og kandidaten.


Når IPS-teamet får professionel hjælp, bliver resultaterne endnu bedre

Vi er i IPSCenter Danmark meget begejstrede over at opleve, at kun flere i beskæftigelsessystemet har fået øjnene op for, at der findes en måde, man kan hjælpe selv de, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet ind på rette spor i hel eller delvis selvforsørgelse eller til en afklaring, så de kommer til rette forsørgelsesgrundlag. Det frigiver ressourcer til at hjælpe flere mennesker til et godt arbejdsliv. Det er indiskutabelt en god business case såvel menneskeligt, som økonomisk.

IPSCenter Danmark samarbejder med jobcentre over hele landet, i forskellige samarbejdsformer som eksempelvis IPS enkeltpladsforløb, IPS uddannelsen, kurser, temadage, fidelitetsmåling, etc. Nu glæder vi os over, at flere jobcentre rækker ud til os for at indgå samarbejde i parallel forløb med egen indsats, så IPS- kandidater og IPS-praktikere i jobcentrene får det fulde udbytte af metoden.

Metoden i sig selv lyder relativt enkelt – vi går borgerens vej, men at være 100% metodetro er en kunst, som ikke tilegnes med få dages undervisning. Metoden skal ud at leve i praksis. IPS-teamet skal gøre sig løbende erfaringer og skal hele tiden med professionel hjælp holdes på sporet. Det er så utroligt svært at ændre på vanetænkning, og mange falder tilbage til det de plejer ofte uden at opdage det. Vi ser det hele tiden.

Det giver god mening at benytte professionel hjælp og dermed få mest muligt ud af de investeringer, man allerede har gjort. I mange år har vi varetaget opgaven i jobcentre over hele landet, så vi i samarbejde løbende monitorerer på resultaterne og sammen gør os erfaringer med at implementere og evaluere IPS-metoden.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om vores IPS-forløb, kurser og uddannelser i IPS-metoden, så giv vores kommercielle chef, Heidi Faaborg, et ring på tlf. 52151491 eller skriv på heidi@ipscenterdanmark.dk.