Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte IPS UNG indsatsen i Gladsaxe

Faraos Cigarers butik i Lyngby dannede ramme for nogle vigtige samtaler mellem Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og en gruppe unge og virksomheder, der er en del af IPS UNG.


Publiceret af:

Kategori:

Sidst opdateret:

21. maj 2024

Faraos Cigarers butik i Lyngby dannede ramme for nogle vigtige samtaler mellem Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og en gruppe unge og virksomheder, der er en del af IPS UNG. En ny ungeindsats, udviklet af IPSCenter Danmark, der skaber veje til job og uddannelse for unge i udsatte positioner, der lever med en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed.

Ane lyttede til de unges historier, og de forløb der har bragt flere af de unge til et nyt ståsted i livet med start på en uddannelse eller lønnet job. Der blev delt erfaringer og resultater fra udviklingen af IPS UNG indsatsen, som sker i tæt samarbejde med Ungeenheden i Gladsaxe Kommune og SIND, og med midler fra Det Obelske Familiefond.

De unges budskab var klart; Hvis vi som samfund skal lykkes bedre med at skabe plads til alle unge på arbejdsmarkedet, så skal støtten til dem der har brug for ekstra hjælp tage lagt større hensyn til de unges individuelle ønsker og behov, og involvere de unges stemme og virksomhedernes engagement mere aktivt i alle faser af forløbet.

De mange budskaber og indsigter der blev delt henover bordet med Ane Halsboe-Jørgensen, må meget gerne inspirere det videre arbejde med at reformere beskæftigelsesområdet, og særligt en nytænkning af indsatser og tilgange for gruppen af unge i udsatte positioner.

Læs mere om IPS UNG indsatsen