IPS UNG i Gladsaxe gav Peter med ADD troen på sig selv tilbage

I de seneste 10 år har Peter Ottosen været i flere afklaringsforløb ved jobcenteret og gentagne gange sendt i virksomhedspraktik. Forløb der ikke har båret frugt, blandt andet fordi der ikke blevet taget hensyn til Peters særlige behov, eller der var et dårligt match mellem Peters ønsker til arbejdsopgaver, og det virksomheden kunne tilbyde.

Gennem Ungeenheden i Gladsaxe Kommune fik Peter mulighed for at påbegynde et forløb i IPS UNG. Efter en indledende proces, hvor han blandt andet var del af en netværksgruppe med andre unge, har han gennem et praktikforløb fået fast job hos Faraos Cigarer i deres butik i Lyngby. Peter har i øjeblikket en hybridpraktik på 15 timer, hvoraf de 8 timer er med løn, og han håber på at lande et fleksjob hos Faraos Cigarer. Jobbet har ændret Peters liv til det positive.

"Min nye praktikplads giver mig følelsen af, at der også er en hylde til mig i samfundet, hvor jeg kan bruges til noget. På de tidligere praktikpladser har jeg tit haft lyst til at give op, men det tænker jeg ikke her. Arbejdet hos Faraos Cigarer giver mig troen på mig selv igen, og det giver mig lyst til at gå ud ad døren om morgenen og modet til at tage bussen – selv den slags ting var meget svært for mig før i tiden."

Drømme og ønsker

Peters IPS UNG-forløb med et voksende håb for fremtiden over ønsker til arbejdslivet og frem til lønnede timer i et fleksjob hos Faraos Cigarer er blevet håndteret af August Bagge Petterson, der er IPS-konsulent i IPSCenter Danmark.

"Med respekt for Peter som menneske var det altafgørende for os at skabe nogle rammer, som tog udgangspunkt i hans drømme og ønsker. Han har en stor interessere for eksempelvis Dungeons and Dragons og Warhammer, så vi synes, at vi med Faraos Cigarer har fundet det perfekte match. Her kan Peter dyrke sin hobby og samtidig få et arbejde, hvor opgaverne og timetallet passer ham godt," siger August Petterson.

Et frugtbart samarbejde mellem IPS-konsulent, virksomhed og kommune

Kenneth Andersen er butiksbestyrer i Faraos Cigarer i Lyngby, og han er glad for at have Peter Ottosen med på holdet. Kenneth fortæller, at Peter har vist at han ville jobbet hos Faraos Cigarer, og selv i svære perioder har han holdt fast, så han i dag er blevet ansat i butikken i et fleksjob. En medvirkende årsag til at Peters IPS-forløb er endt med et fast job, er ifølge Kenneth det gode samarbejde med August.

"Samarbejdet med August fra IPSCenter Danmark har fra dag ét været ekstremt positivt for både os og Peter. August kommer ofte på besøg i butikken og spørger interesseret ind til, hvordan det går for Peter. Den tætte og hyppige opfølgning hjælper Peter mere, end man tror, og det er en vigtig del af at give ham et succesfyldt praktikforløb her hos os."

IPSCenter Danmark samarbejder tæt med Ungeenheden i Gladsaxe Kommune om IPS UNG indsatsen, og her ser man meget positivt på samarbejdet.

"Vi har et helt fantastisk samarbejde med August og Inga fra IPSCenter Danmark. De har begge et engagement og et ungeperspektiv, som betyder, at de unge mennesker meget nemt køber ind på det arbejde, de skal levere på en given praktikplads. Samtidig oplever vi, at IPSCenter Danmark har brugt meget tid på at få samarbejdet bygget op, og der er generelt stor tillid til fagligheden mellem os i Gladsaxe Kommune og IPS UNG indsatsen", siger Anne Madsen, der er leder for Ungeenheden i Gladsaxe Kommune.

Vil du vide mere om IPS UNG indsatsen i Gladsaxe, så kan du kontakte Ulrik Lund-Sørensen på 5190 2734 eller ulrik@ipscenterdanmark.dk.


Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte IPS UNG indsatsen i Gladsaxe

Faraos Cigarers butik i Lyngby dannede ramme for nogle vigtige samtaler mellem Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og en gruppe unge og virksomheder, der er en del af IPS UNG. En ny ungeindsats, udviklet af IPSCenter Danmark, der skaber veje til job og uddannelse for unge i udsatte positioner, der lever med en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed.

Ane lyttede til de unges historier, og de forløb der har bragt flere af de unge til et nyt ståsted i livet med start på en uddannelse eller lønnet job. Der blev delt erfaringer og resultater fra udviklingen af IPS UNG indsatsen, som sker i tæt samarbejde med Ungeenheden i Gladsaxe Kommune og SIND, og med midler fra Det Obelske Familiefond.

De unges budskab var klart; Hvis vi som samfund skal lykkes bedre med at skabe plads til alle unge på arbejdsmarkedet, så skal støtten til dem der har brug for ekstra hjælp tage lagt større hensyn til de unges individuelle ønsker og behov, og involvere de unges stemme og virksomhedernes engagement mere aktivt i alle faser af forløbet.

De mange budskaber og indsigter der blev delt henover bordet med Ane Halsboe-Jørgensen, må meget gerne inspirere det videre arbejde med at reformere beskæftigelsesområdet, og særligt en nytænkning af indsatser og tilgange for gruppen af unge i udsatte positioner.

Læs mere om IPS UNG indsatsen


IPSCenter Danmark gav indspark til Beskæftigelsesministeriets ’policy-lab’

I marts 2024 inviterede Beskæftigelsesministeriet til 'policy-lab' med en bred kreds af interessenter, der arbejder med støtte til udsatte unge, der ikke er i job eller uddannelse. Her fik repræsentanter fra kommuner, ministerier, styrelser, organisationer og virksomheder mulighed for at dele erfaringer fra en vifte af ungeindsatser, give bud på virksomme elementer i støtten til de unge, og sende forslag til ministeriet om fremtidige prioriteringer på ungeområdet.

IPSCenter Danmark var inviteret til at præsentere IPS UNG med indsigter fra de sidste 2 års udvikling og implementering af ungeindsatsen i samarbejde med Halsnæs, Aabenraa, Herlev og Gladsaxe kommuner. Vi delte ud af vores erfaringer med indsatsens virksomme elementer, og beskrev de unges oplevelser og erfaringer med at være en del af IPS UNG.

IPSCenter Danmark letter på hatten for Beskæftigelsesministeriets policy-lab initiativ, og ser frem til fortsat at bidrage til den bevægelse der er i gang, for at gå nye veje i støtten til udsatte unge der er i job eller uddannelse.


Nytårshilsen fra IPSCenter Danmark

IPSCenter Danmark ønsker vores samarbejdspartnere og netværk et Godt Nytår. Vi ser frem til at fortsætte eksisterende samarbejder og starte nye indsatser i 2024, der hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med at finde fodfæste i arbejdslivet.

2024 ser ud til at blive et år, der står i forandringens tegn på beskæftigelsesområdet. En konkret pejling på de nye rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen får vi til sommer, når Regeringens nedsatte ekspertgruppe kommer med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. I IPSCenter Danmark ser vi frem til at få en afklaring om den fremtidige organisering og prioritering af beskæftigelsesindsatsen, og vi forventer, at IPS-metodens mindset, principper og tilgange, fortsat vil stå stærkt i arbejdet med at hjælpe de mennesker, der udover ledighed, kæmper med komplekse sociale, fysiske og psykiske udfordringer på deres vej tilbage i job eller uddannelse.

Der er fortsat stor opmærksomhed omkring IPS-metodens virkningsfulde svar på at bringe nogle af de mest udsatte mennesker fra ledighed og ind i fællesskabet på en arbejdsplads, hvilket bl.a. kom til udtryk i Reformkommissionens rapport om nye veje til at få flere udsatte unge og voksne tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Her var en af anbefalingerne fra Reformkommissionen at udbrede brugen af IPS og IPS UNG til at hjælpe de knap 200.000 unge og voksne, der mere eller mindre permanent er på offentlig forsørgelse.

IPSCenter Danmark kigger også ind i et 2024, hvor vi i løbet af de kommende måneder vil præsentere andre og helt nye bud på, hvordan vi hjælper og støtter endnu flere ledige med forskellige udfordringer og udsathed i at finde vej til beskæftigelse eller uddannelse. Det gør vi blandt andet ved at tage IPS-metoden i anvendelse med nye virkemidler og for en bredere målgruppe, så flere mennesker, der lever i udsatte positioner, kan profitere af den virkningsfulde indsats. Hvis du er nysgerrig, så følg med på vores hjemmeside og LinkedIn.


IPS UNG hjalp Cecilia med ADD og autisme ind på arbejdsmarkedet: Jeg har fået mere ro i livet

Gennem Ungeværket i Halsnæs Kommune blev Cecilia tilbudt at starte i ’IPS UNG’. I forløbet, hvor Cecilia fik individuel støtte fra hendes IPS-konsulent, deltog i netværksgruppe med andre unge og var i praktikforløb hos forskellige arbejdsgivere, fandt hun sin vej ind på arbejdsmarkedet i et job som assistent i Miljø- og teknikforvaltningen i Halsnæs Kommune. Det nye job har haft afgørende betydning for Cecilias trivsel og tro på fremtiden.

– At jeg fandt et praktikforløb, som tilgodeså min situation, og at jeg efterfølgende er blevet ansat, betyder alt for mig. Det har givet mig en større ro i mit liv, og jeg føler virkelig, at jeg får noget ud af min dag, når jeg har været på arbejde. Så skal jeg ikke kæmpe med dårlige følelser, og det er en stor lettelse. På jobbet får jeg en dejlig fællesskabsfølelse, og samtidig er de gode til at tage hensyn til min diagnose, som ofte gør, at jeg mister koncentrationen og motivationen. Det gør mig tryg, og jeg er virkelig lettet over at have fundet en god vej ind på arbejdsmarkedet. Det giver mig håb og tro på fremtiden, fortæller Cecilia S. Nielsen.

En glad arbejdsgiver

Cecilias kollega med ansvar for oplæring, Per Hauge, der er miljøsagsbehandler i Halsnæs Kommune, er meget begejstret for den nye medarbejder.

– Cecilia har været utrolig hurtig til at sætte sig ind i tingene her i afdelingen, og hun er en kæmpe gevinst for os. Hun startede med hurtigt at få godt styr på vores sagsstyringssystem, og fordi hun er så dygtig og har store it-kundskaber, har vi nu udvidet hendes arbejdsopgaver til også at omfatte myndighedsarbejde eksempelvis ved nedsivningsanlæg. Samtidig er hun både venlig, sød og meget tolerant over for de mennesker, hun mødes og omgås med, fortæller Per Hauge.

Gruppeforløb som en del af IPS UNG

Forløbet op til Cecilia S. Nielsens praktik og efterfølgende ansættelse i Halsnæs Kommune blev håndteret af IPSCenter Danmark, og ifølge Ronny Højgaard Larsen, der er IPS-konsulent hos IPSCenter Danmark, har et skræddersyet forløb været nøglen til Cecilias succes.

– Cecilia har sammen med andre kandidater deltaget i et såkaldt IPS Ung forløb. Det indeholder en sammensætning af, hvad vi kalder traditionelle greb, hvor indsatsen og indholdet er 100 procent tilpasset til en unge-målgruppe. Her har gruppeelementet, hvor de unge møder ligestillede, som kæmper med de samme ting, vist sig meget effektivt, da det giver mange af kandidaterne øget motivation og tro på fremtiden, siger Ronny Højgaard Larsen.

Han fortæller samtidig, at man i forløbet har gjort meget ud af at tage et solidt udgangspunkt i de unges eget tempo, ønsker og behov med respekt for, at der altid skal være plads til pitstops og omveje i en i forvejen fastlagt plan.

Læs mere om Cecilias oplevelser med IPS og hendes succesfulde indgang til arbejdslivet i artiklen: Cecilia med autisme og ADD fik det dårligt af at gå derhjemme: Afgørende indsats fik hende i job i Avisendanmark.dk.


”Flere udsatte borgere skal have løntimer på en arbejdsplads”

Reformkommissionen, der netop er kommet med en lang række anbefalinger til at reformere beskæftigelsessystemet, er afsender af budskabet om, at flere udsatte borgere skal ansættes i rigtige jobs med rigtig løn. Et udsagn, der rammer lige ned i kernen af IPS-metoden. IPSCenter Danmark arbejder hver dag på at finde åbninger på arbejdsmarkedet til udsatte borgere, der lever med psykisk sygdom. Det gør vi i samarbejde med borgere, virksomheder og kommuner rundt om i landet.

Flere af de anbefalinger, der lanceres af Reformkommissionen i deres tredje og sidste delrapport Nye Reformveje 3 (reformkommissionen.dk), har direkte adresse til IPS-indsatsens principper, tilgange og metoder. Udover anbefalingen om fælles fokus på løntimer på arbejdsmarkedet, er det bl.a. anbefalingen om, at borgerens perspektiv skal være omdrejningspunktet i mødet med systemet. Det bliver desuden slået fast flere steder i rapporten, at IPS er en del af løsningen, som en af de virksomme indsatser, der fremhæves af kommissionen.

Omsat til en reel indsatsmodel, lancerede vi tidligere i år IPS Generation 3/SE, der flugter med flere af kommissionens anbefalinger, om en model, der kan hjælpe endnu flere udsatte ledige i beskæftigelse, og som netop bygger på de mest virksomme komponenter fra IPS, hvor det ikke er et krav, at borger er omfattet af psykiatrisk behandling på visitationstidspunktet.

Det bliver spændende at følge realiseringen af Reformkommissionens anbefalinger i den kommende tid, og IPSCenter Danmark står klar til at give flere udsatte borgere en ny start på arbejdsmarkedet i rigtige jobs med en rigtig løn.


Fra kontanthjælp til fleksjob: Reidars vej til arbejdsmarkedet

”Jeg har været på kontanthjælp i mere end 10 år og er blevet kastet rundt i systemet. Uden den hjælp og støtte jeg har fået fra Eva, var jeg ikke kommet til det sted, jeg står i dag med et fleksjob og ro på mit liv”

Reidar er ikke i tvivl om, at hans samarbejde med Eva, IPS-konsulent hos IPSCenter Danmark, har været nøglen, der har låst op for hans tro på egne evner og sat kursen for at komme ud af offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Efter mange år på kontanthjælp og en mistet tro på, at der var et sted til ham på arbejdsmarkedet, fik Reidar gennem Jobcentret i Aabenraa mulighed for at komme i et IPS-forløb hos Eva.

I IPS-forløbet blev der lagt en fælles plan for Reidar’s vej tilbage til arbejdslivet, navigeret i samarbejdet med jobcentret, skridt for skridt taget hånd om hans psykiske udfordringer og skabt en stabilitet og et overskud i hverdagen. Med Reidar’s egne ord har han med Eva’s hjælp oplevet, at der blev sat en retning, handlet på aftalerne og holdt fast, når det blev svært undervejs; ”Eva har været rigtig god til at lytte og handle på det, jeg har haft brug for hjælp til at klare. Hun har været mit talerør til kommunen”.

Reidar kom i virksomhedspraktik hos Peter, der ejer en cykelbutik i Tønder. Her arbejdede Reidar som cykelmekaniker, og gennem et længere praktikforløb blev der samarbejdet tæt mellem Reidar, Peter og Eva. Et samarbejde der, set fra Peter’s stol, har været afgørende for, at de har fundet plads til Reidar i et fleksjob, og gennem støtte og vedholdenhed i dag står med en medarbejder, der har bidt sig fast og bidrager med sin arbejdskraft til at løse opgaver i cykelbutikken; ”Der hvor jeg ser den store værdi i samarbejdet har været i den løbende forventningsafstemning, tætte dialog om støttebehov og håndtering af Reidar’s sag i jobcentret. Det har betydet, at vi i dag har ansat Reidar i et fleksjob” udtaler Peter.


Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe

Med en donation på 4.5 millioner kr. fra Det Obelske Familiefond går IPSCenter Danmark sammen med SIND Erhverv, EGGS Design, Defactum og Gladsaxe Kommune om at udvikle en ungeindsats, der står på IPS-indsatsens evidensbaserede principper og metoder, og samtidig går nye veje i støtten til psykisk sårbare unge. Det sker bl.a. ved at afsøge mulighederne for en styrket brobygning til psykiatrien, udvikling af nye greb i virksomhedssamarbejdet, involvering af pårørende/frivillige, og gruppeforløb hvor de unge bygger netværk med hinanden.

Gennem en årrække har IPSCenter Danmark samarbejdet med Gladsaxe Kommune om udbredelsen af IPS i kommunen både i form af uddannelse af jobcentrets medarbejdere i IPS-metoden, og gennem vores egne IPS-konsulenter der har ydet støtte til psykisk syge borgere på deres vej tilbage til arbejdslivet. Med ungeprojektet (IPS Ung) udvider vi nu samarbejdet hvilket får opbakning fra borgmesteren i Gladsaxe Kommune.

Mistrivsel blandt unge er en kæmpe udfordring for hele vores samfund, og vi er utrolig optaget af, hvordan vi hjælper vores sårbare unge til at få den selvtillid, identitet og trivsel, der kommer af at få uddannelse og komme i job. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til vores nye samarbejde med Sind Erhverv og IPSCenter Danmark om at gå helt nye veje for at hjælpe vores sårbare unge til at finde deres rette hylde og plads i livet, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

[Link til pressemeddelelse om indsatsen: Nyt initiativ skal hjælpe psykisk sårbare unge i Gladsaxe]


Nyt Aarhusiansk partnerskab skal få psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet

IPSCenter Danmark ser frem til at gøre IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) til det bærende element i en ny virksomhedsrettet indsats for psykisk syge i Aarhus Kommune finansieret som en social effektinvestering.

Vi gør det i partnerskab med organisationen SIND og deres Rådgivnings- og Erhvervsafdeling i Aarhus. Det vil ligeledes ske i et tæt samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og med brobygning til psykiatrien.

Som en del af indsatsen vil vi arbejde med at involvere pårørende og engagere frivillige kræfter i en indsats, der går nye veje i støtten til mennesker i udsatte positioner, der lever med psykisk sygdom.

Læs mere om ’Din vej i job’ og samarbejdet SIND Erhverv og Aarhus Kommune i denne pressemeddelelse: Nyt Aarhusiansk partnerskab skal få psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet — PolicyWatch


SIND og IPSCenter Danmark indgår partnerskab om udvikling af ny virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare unge

Indsatsen vil stå på SIND Erhverv og IPSCenter Danmarks evidensbaserede principper og primære elementer. Der arbejdes med virksomme elementer som match med virksomheder, individuel vejledning og støtte, og et tæt samarbejde med psykiatrien, samtidig med at de unge tilbydes netværksaktiviteter med andre unge, sundhedsfremmende aktiviteter, og pårørendestøtte for at skabe en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Udover et samarbejde mellem SIND og IPSCenter Danmark skal partnerskabet omfatte 2-3 kommuner, der vil indgå i udviklingen af ungeindsatsen. Der skal samarbejdes tæt med psykiatrien, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra ungegruppen skal involveres aktivt i alle faser af udviklingsprocessen. Samarbejdet vil også involvere en eller flere almennyttige fond.

Den 22. marts blev der afholdt workshop i Aarhus, hvor vi samlede en kreds af kommuner, psykiatri, interesseorganisationer, virksomheder og fonde til en udviklingssession. Formålet med workshoppen var at få viden og inspiration til indholdet af ungeindsatsen, og samtidig søge en bredere kreds af samarbejdspartnere, der sammen med SIND og IPSCenter Danmark vil udvikle og implementere indsatsen. Der var en livlig debat og brainstorm af ideer blandt de mere end 40 deltagere og materialet fra workshoppen bliver nu bearbejdet til en samlet projektbeskrivelse.

”Det var en super inspirerende dag og en fornøjelse at mødes med forskellige fagpersoner, som alle på den ene eller anden måde havde stor interesse i at forme en indsat for de mest udsatte unge i vores samfund. Dagen blev faciliteret på bedste vis, og det fungerede godt, at vi fik plads til at tale om både udfordringer, erfaringer og ideer.” Rikke Præcius, Projektleder, Ringkøbing-Skjern Kommune