Amerikansk IPS-ekspert taler på konference i Danmark

IPS er en af de mest virksomme metoder til at få psykisk sårbare i beskæftigelse, vi har hørt om i Danmark - og noget af det mest perspektivrige, der er set i mange år.

Derfor er det en helt enestående chance for beskæftigelsesområdet i Danmark for at suge til sig af evidensbaseret erfaring med implementering og vedligeholdelse af IPS-metoden, når amerikanske Sandra Reese, en af verdens førende IPS-eksperter, stiller sig på talerstolen i Odense d. 3. oktober i år.

Danmarks første IPS-konference d. 3. oktober er henvendt til dig, der er nysgerrig og gerne vil høre om det, der virker, når det handler om beskæftigelse og psykisk sårbare.

Det er nu, vi skal handle

Vi har opsving i Danmark lige nu, og det er nu, vi skal hjælpe gruppen af mennesker med psykisk sårbarhed eller diagnose med på job-vognen. Hvis vi ikke formår at se og udnytte disse menneskers ressourcer og få dem med nu, kommer de, måske, aldrig ind på jobmarkedet.

Det er nu, virksomhederne efterspørger arbejdskraft, og det er nu, vi skal handle. Derfor er Sandras besøg i den grad relevant for danske jobcentre lige nu.

Sandra Reese er ikke en fru hvem som helst. Hun repræsenterer 25 års erfaring med en særlig tilgang til at hjælpe mennesker i beskæftigelse. Hun har arbejdet dedikeret med IPS-metoden siden 2006, nu som underviser og konsulent samt IPS-supervisor. Hendes erfaring er, at hvis du går efter borgerens ønsker og drømme, så lykkes du med at få dem i beskæftigelse. Det er så enkelt.

Sandra Reese vil gennem 75 minutter gøre os meget klogere på, hvordan vi lykkes med at få borgere med psykisk sårbarhed i beskæftigelse. Det sker i Odense på IPS-konferencen d. 3.10.

Ud over Sandra Reese vil også Lene Eplov fra det danske IPS-forskningsprojekt dele ud af sin omfattende viden om området. Lene kender alle tal og detaljer fra det danske IPS-projekt, som er afsluttet i år - og vi venter i spænding på, at resultaterne bliver offentliggjort. Heldigvis kan Lene afsløre nogle af erfaringerne og resultaterne for os.

Yderst positive resultater med IPS i danske kommuner

I de senere år har Hjørring Kommune investeret 125 mio. kr. i nye indsatser for udsatte ledige og sygemeldte, kaldet Hjørringmodellen. Torben Birkeholm, seniorkonsulent i Hjørring Kommune, er ansvarlig for udvikling og implementering af Hjørringmodellen, som har været en stor succes.

Torben Birkeholm, seniorkonsulent i Hjørring Kommune, fortæller om deres erfaringer med IPS-metoden på konferencen.


"Vi er kommet langt med investeringen, og vi kan dokumentere, at vi får det beløb, vi investerer, tilbage mindst to gange. Det bliver til mange penge. Der er bl.a. investeret i en stor gruppe af psykisk sårbare ledige, som vi ønskede at hjælpe i beskæftigelse via IPS-metoden. Jeg kan afsløre, at det går så godt, at vi fortsætter investeringen og IPS-indsatsen," fortæller seniorkonsulent Torben Birkeholm fra Hjørring Kommune.

På konferencen vil Torben fortælle mere indgående om Hjørring Kommunes erfaringer med IPS-metoden.

Derudover vil også Jakob Heltoft fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, erhvervspsykolog Rikke Plougsbæk og misbrugsekspert Henrik Rindom, p.t. aktuel på DR1, være blandt talerne på konferencen.

Steffen (arbejdsgiver) og Martin (tidligere IPS-kandidat, nu ansat hos Steffen) er virkelighedens eksempel på, hvordan det kan lade sig gøre at komme i beskæftigelse mod al forventning, og de runder dagen af.

Hele dagen bindes sammen af skuespiller og kommunikator Jens Arentzen, der ud over at være en glimrende oplægsholder selv har haft psykisk sygdom tæt inde på livet.

Er du også blevet nysgerrig efter at blive klogere på evidensbaserede indsatser, så book din billet til konferencen "Beskæftigelse og psykisk sårbarhed – når behandling ikke altid er det eneste svar" den 3. oktober i Odense her


IPS-konference 2018: "Beskæftigelse og psykisk sårbarhed – når behandling ikke altid er det eneste svar"

Danmarks første IPS-konference er et ’must’ for alle, der interesserer sig for, hvordan vi får flere på arbejdsmarkedet og hvordan vi støtter psykisk sårbare.

Dato: Onsdag d. 3. oktober 2018 kl. 9-16
Sted: Odin Havnepark, Odense

Klik her og tilmeld dig

Hold dig opdateret om IPS - klik her

Følg med i nyt om IPS og

IPSCenter Danmark

 

Luk