Skip til hovedindhold

Uddannelse i IPS-metoden for jobcentrets medarbejdere

I sammenhæng med drift af enkeltpladsforløb, direkte eller indirekte, tilbyder vi vores IPS-uddannelse målrettet medarbejdere i beskæftigelsesindsatser, der ønsker at arbejde videre med metoden.

Vi foretrækker en tæt relation til de jobcentre, vi er involverede i, så jobcentrene får mest muligt ud af vores indsats – og derfor er det naturligt at tilbyde en målrettet IPS-uddannelse til jobcentrets egne medarbejdere. 

Hvorfor tager IPS-uddannelsen tid?

Vores erfaringer viser, at man først lærer at mestre IPS-metoden, når man arbejder med sine egne borgere i praksis. Det kræver altså en længere periode, hvor jobcentrets medarbejder får mulighed for at integrere metoden i sit daglige arbejde, og hvor vores uddannelsesteam kan følge op og give løbende feedback på de aktuelle konkrete problemstillinger, medarbejderen oplever.

Det er vores overbevisning, at et kursus på fx 3 moduler over 3 dage ikke giver et tilfredsstillende resultat for jobcentrene. For de fleste jobcentre vil arbejdet med IPS kræve en ændring i tankesæt og dermed hele kulturen på stedet. Der skal erfaringsmæssigt en længere periode med uddannelse til, før medarbejderne tager metoden til sig og får den inkorporeret i deres måde at tænke og arbejde på. Hvis man ikke giver det tid, bliver metoden udvandet – og i værste fald udebliver resultaterne, og man konkluderer – naturligt, men fejlagtigt – at IPS ikke virker.

Succeskriteriet for IPSCenter Danmarks IPS-uddannelse er, at jobcentrene får succes med IPS-metoden. Derfor er uddannelsen bygget op, som den er.

Hvorfor er det en god idé at uddanne jobcentrets medarbejdere i IPS?

Kort og godt fordi det skaber resultater – til glæde for den enkelte borger, medarbejderen og for jobcentret, der øger sin succesrate med målgruppen og dermed forbedrer sin økonomi.

Nytteværdien for jobcenteret er, at det via uddannelse af medarbejderne i IPS vil lykkes at skabe resultater med borgere, man ellers har vanskeligt ved at nå i mål med. Medarbejderne ændrer deres tankesæt og lærer at tænke borgeren ind i beskæftigelse hurtigt i et forløb. IPS taler beskæftigelse fra starten og har fokus på relationen til det enkelte menneske og dette menneskes motivation og mål. En håndholdt indsats og efterværn støtter borgeren i hans/hendes vej til beskæftigelse og dermed hel eller delvis selvforsørgelse.

Kontakt os

Kontakt os for at høre nærmere om dette særlige tilbud.

Back to top